Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Tinglysning af skifteretsattest som adkomst

Hos MitTestamente får du:

  • En individuelt udformet overdragelsesaftale
  • Bistand til tinglysning og beregning af afgift til staten
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse
Advokatrådgivning

Tinglysning af skifteretsattest om uskiftet bo som adkomst

Hvis du er enke eller enkemand og sidder i uskiftet bo, kan det i visse situationer være nødvendigt at få dit ejerskab over ejendommen tinglyst i Tingbogen.

Det gøres ved, at den såkaldte ”skifteretsattest” bliver tinglyst på ejendommen. Den vil fungere som adkomstdokument på samme måde som et skøde.

Du har ikke pligt til at få tinglyst en skifteretsattest om uskiftet bo som adkomst til en ejendom. Der kan dog være fordele ved at gøre det. Det er eksempelvis nødvendigt, hvis du vil sælge ejendommen til en anden.

Det er også nødvendigt hvis du vil optage nye lån eller omlægge de eksisterende lån i ejendommen. I disse tilfælde er det påkrævet, at ejendommen kun er tinglyst i dit navn.

Såfremt der er tale om andre arvinger, er processen mere omfattende end ved uskiftede boer, ligesom statens tinglysningsafgift er højere. Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til overdragelse af fast ejendom til en arving.

Hvilke oplysninger skal fremsendes?

Til brug for tinglysningen af skifteretsattesten skal vi have tilsendt følgende oplysninger:

  • Kopi af skifteretsattesten (gerne blot indscannet og fremsendt pr. e-mail)
  • Adresse på ejendommen
  • Cpr-numre og fulde navne på afdøde samt den/de arvinger, der skal have tinglyst adkomst (i det omfang dette ikke allerede fremgår af skifteretsattesten)
  • Såfremt der er øvrige arvinger i boet, som ikke skal arve ejendommen, skal vi også bruge cpr-numre og fulde navne på disse, idet de også skal signere som ”sælgere”
  • Oplysning om, hvorvidt arvingen/arvingerne har NemID

Oplysningerne og/eller eventuelle spørgsmål kan sende via e-mail til advokat Amalie Baden på ab@mittestamente.dk.

Hvad koster advokathjælpen?

Prisen for advokatrådgivningen er normalt 2.550 kr. inkl. moms. Der ydes 800 kr. i rabat til medlemmer af Ældre Sagen, således at prisen er 1.750 kr. inkl. moms for Ældre Sagens medlemmer.

Prisen omfatter:

  • Udarbejdelse af tinglysningsanmeldelsen og gennemførelse af tinglysningen.
  • Evt. udarbejdelse og registrering af tinglysningsfuldmagt (hvis du ikke har NemID).

Derudover kommer tinglysningsafgift til staten: En efterlevende ægtefælle skal altid kun betale den faste tinglysningsafgift på 1.850 kr.

Skal jeg bo i Aarhus for at få hjælp?

Selv om vores kontor ligger i Aarhus, kan vi bistå med overdragelsen, uanset hvor i landet, du bor. Ved denne type tinglysning har vi god erfaring med, at rådgivningen og papirarbejdet klares pr. e-mail og telefon.

Kontaktoplysninger

Tryk “Send”. Så bliver dine oplysninger sendt til Advokat Amalie Baden, der herefter vil kontakte dig.

Picture of Amalie Baden

Amalie Baden

Advokat med speciale i ejendomsoverdragelser.

Tlf. 8613 0600
e-mail: ab@mittestamente.dk

Om advokaten