Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Persondata og advokatskik

Prisrabat på testamente for Ældre Sagens medlemmer

Her kan du læse om, hvordan vi på MitTestamente opbevarer og behandler dine persondata.

Hos MitTestamente går vi højt op i din sikkerhed. Vi sørger altid for at behandle dine oplysninger med omhu. Desuden er alle advokater under MitTestamente dækket af vores ansvarsforsikring, ligesom vi er underlagt de advokatetiske regler.

Formål med opbevaring af persondata

Vi opbevarer de data, som du har indtastet og sendt os med henblik på, at vi skal udfærdige det juridiske dokument, du har anmodet om. Har du således eksempelvis anmodet os om at udfærdige et testamente, læser og opbevarer vi alle de oplysninger, du har sendt os om dine ønsker, arvingernes navne m.v., således at vi kan udfærdige det ønskede testamente.

Rettelse af evt. forkerte oplysninger

De oplysninger, som vi opbevarer, er dem, som fremgår på siden, hvor du skal trykke ”Bestil” (den såkaldte ”Resumé-side”). Her kan du også gå tilbage og rette eventuelle forkerte oplysninger (det bliver der også mulighed for senere i forløbet, eksempelvis telefonisk). Ingen af spørgsmålene er obligatoriske at besvare – du kan undlade at svare på et spørgsmål og stadig gå videre til næste spørgsmål.

Dataportabilitet

Ønsker du at benytte en anden advokat til at udfærdige dokumentet, kan du overføre dine indtastede oplysninger til dig selv eller andre ved at printe ”resumé-siden”. Du kan også kontakte os, hvis du vil have dine indtastede data – dvs. de oplysninger, du indtastede i forbindelse med din bestilling – tilsendt eller slettet.

Tavshedspligt

Vi har som advokatfirma tavshedspligt om alle data. Det indebærer bl.a. at vi ikke informerer andre om oplysninger, du har meddelt os.

Alle data opbevares sikkert i op til 10 år. Dette skyldes, at advokaters rådgivningsansvar ifølge forældelsesloven gælder i 10 år fra rådgivningen er afsluttet.

Ansvarlig for data

Den dataansvarlige er advokat Ulrik Grønborg, som kontaktes via telefon 8618 6846 eller e-mail (se nederst på alle sider).

Forsikringsforhold og tilsyn

MitTestamente.dk drives af advokat Ulrik Grønborg, som er partner hos Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S.

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside http://www.advokatsamfundet.dk/.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, når der indgås aftaler med firmaet, ligesom firmaet ikke benytter generelle ”forretningsbetingelser” i dets kontraktsforhold.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@mittestamente.dk

Om advokaten