Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Få hjælp til papirarbejdet, når du skifter bolig

Hos MitTestamente får du:

  • Fast pris for hjælp med overdragelsen og tinglysning
  • Rabat, hvis du er medlem af Ældre Sagen
  • Rådgivning pr. telefon eller e-mail
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse
Vi hjælper med ægtepagt
Få gode råd fra en erfaren boligadvokat

Når boligen bliver for stor:

Det er en stor beslutning at skifte bolig. Hvis det ikke er noget, du gør ofte, er der mange juridiske faldgruber, du skal være opmærksom på.

Når du har besluttet dig for at flytte, er det en god idé at få kyndig advokathjælp til at gennemgå papirerne fra ejendomsmægleren. Det gælder uanset om du vil købe eller sælge bolig.

Også overdragelser til familiemedlemmer af eksempelvis sommerhuset kræver indsigt i de gældende regler på området, herunder reglerne om gaver og om særeje.

Advokaten rådgiver dig om, hvad du skal gøre, når du skifter bolig. Advokaten tager også hånd om arbejdet med tinglysning og kan udfærdige aftalen om overdragelse, hvis du ønsker det.

Eksempler på, hvad advokaten kan hjælpe dig med:

  1. overdrage din ejendom til din ægtefælle som en gave
  2. overdrage din ejendom til din ægtefælle i forbindelse med en skilsmisse
  3. overdrage dit sommerhus til dine børn
  4. Rådgivning, når du køber eller sælger din bolig
  5. Når du arver en ejendom: Tinglysning af skifteretsattest som adkomst

1. Vil du overdrage din ejendom til din ægtefælle som en gave?

Der kan være flere årsager til, at man ønsker, at ejendommen skal helt eller delvist over i ægtefællens navn. Det kan være fordi din ægtefælle ved en fejl ikke er med på skødet. Det kan også være fordi din ægtefælle skal på plejehjem. Advokaten kan stå for papirarbejdet og rådgive om de ting, du/I skal være opmærksom på.

Læs mere om gaveoverdragelse af ejendom til ægtefællen her.

2. Skal I skilles og skal den ene af jer overtage boligen som eneejer?

Når man skal skilles, aftales det ofte, at den ene skal overtager den andens andel og blive tinglyst eneejer af huset. Der skal laves en særskilt overdragelsesaftale, som skal tinglyses digitalt med brug af NemID.

Læs mere om overdragelse af ejendom til ægtefællen ved skilsmisse her.

3. Ønsker du at overdrage sommerhuset til dine børn på fordelagtige vilkår?

Som forælder kan du overdrage sommerhuset til børnene til en fair pris. Ofte aftales det, at betalingen ikke skal ske med det samme. I stedet laves et gældsbrev/lånedokument.

Læs mere om familiehandler og lån her.

4. Rådgivning, når du køber eller sælger din bolig

Din advokat gennemgår alle de mange bilag, servitutter og købsaftalen.  Advokaten er på din side og sikrer, at der tages hånd om alt, herunder tinglysning.

Læs mere om køb eller salg af bolig her.

5. Har du arvet en ejendom: Tinglysning af skifteretsattest som adkomst

Har du arvet en ejendom, kan du få brug for at få tinglyst dit ejerskab. Det er eksempelvis nødvendigt, hvis du skal optage lån i ejendommen. Advokaten sørger for at skifteretsattesten bliver tinglyst som din adkomst på ejendommen.

Læs mere om tinglysning af skifteretsattest som adkomst her.

Skal jeg bo i Aarhus for at få hjælp?

Selv om vores kontor ligger i Aarhus, kan vi bistå med overdragelsen, uanset hvor i landet, du bor. Ved denne type overdragelser har vi god erfaring med, at rådgivningen og papirarbejdet klares pr. e-mail og telefon.

Du kan stille spørgsmål til boligadvokat Amalie Baden fra MitTestamente.dk enten ved at skrive til hende eller ringe.

Picture of Amalie Baden

Amalie Baden

Advokat med speciale i ejendomsoverdragelser.

Tlf. 8613 0600
e-mail: ab@mittestamente.dk

Om advokaten