Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Forhåndssamtykkeerklæring til uskiftet bo

Hos MitTestamente får du:

  • Udarbejdelse af forhåndssamtykkeerklæringer.
  • Fast pris på kr. 950,00.
  • Rådgivning pr. telefon eller e-mail af advokater med speciale i arveret.
Lav et familielån med et gældsbrev

Hvorfor oprette forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Hvis I gerne vil sikre jer, at den længstlevende kan få lov til at sidde i uskiftet bo, kræver det i nogle tilfælde samtykke fra børnene. Ægtepar med særbørn kan nemlig kun sidde i uskiftet bo, hvis særbørnene giver samtykke hertil. 

Er bør­ne­ne myndige kan de give et bindende samtykke på forhånd, dvs. før dødsfaldet er sket. Derved bliver det den længst­levende ægtefælle, der beslutter, om vedkommende ønsker at sidde i uskiftet bo eller ej.

Hvad er uskiftet bo?

At sidde i uskiftet bo betyder, at den længstlevende ægtefælle ikke skal skifte med førstafdødes livsarvinger. Ægtefællen får udleveret formuen til fri råden og kan økonomisk set leve videre som hidtil. Når den længstlevende ægtefælle går bort, vil formuen blive opgjort som to dødsboer.

Hvad er særbørn?

Har I børn hver for sig, f.eks. fra et tidligere ægteskab, kaldes børnene juridisk set for særbørn. Børn, som I begge er forældre til, kaldes for fællesbørn. Har I både særbørn og fællesbørn er det kun særbørnene, der skal give deres accept/samtykke til uskiftet bo.

Er et forhåndssamtykke nødvendigt for at sidde i uskiftet bo med særbørn?

Et forhåndssamtykke er ikke strengt nødvendigt. Beslutningen kan udskydes til den ene ægtefælle går bort, hvorefter børnene kan give samtykke.

Udskydes beslutningen medfører det, at barnet skal træffe beslutning herom i umiddelbar forlængelse af lige at have mistet sin far eller mor. Samtidig er den efterlevende ægtefælle også i en sårbar situation, da vedkommende netop har mistet sin partner.

Det er derfor vores anbefaling at indhente samtykket på forhånd, da det kan forebygge splid mellem den efterlevende ægtefælle og afdødes særbørn. Ægtefællerne kan i fælleskab forklare barnet baggrunden for, at man ønsker at sidde i uskiftet bo, og barnet spares for at skulle tage stilling kort efter dødsfaldet.

Hvad hvis børnene ikke kan eller vil give forhåndssamtykke?

Hvis børnene af forskellige årsager ikke kan/vil give forhåndssamtykke, kan I oprette et testamente, hvor længstlevende arver mest muligt. I så fald vil den længstlevende ægtefælle kunne beholde 93,75% (15/16) af den samlede nettoformue i boslod og arvelod.

Klik her for at læse mere om testamenter til ægtefæller med særbørn, hvor længstlevende arver mest muligt.

Hvornår er et forhåndssamtykke gyldigt?

Der skal udarbejdes en forhåndssamtykkeerklæring, der skal underskrives af jer begge samt jeres myndige særbarn/børn. Herefter skal det blot opbevares af jer et sikkert sted. Erklæringen skal ikke for notaren, underskrives for vidner eller tinglyses.

MitTestamente kan hjælpe dig med at udarbejde forhåndssamtykkeerklæringer i forbindelse med oprettelse af testamente. 

Prisen er 950 kr. inkl. moms for én erklæring. Ønsker man flere erklæringer koster de ekstra kun 100 kr. inkl. moms pr. stk. (pr. særbarn). Erklæringer med samtykke til uskiftet bo skal ikke tinglyses, stemples eller lignende – barnet skal blot underskrive samtykkeerklæringen.

Hvem bør indhente forhåndssamtykke til uskiftet bo?

  • Ægtepar med særbørn

Hvem skal ikke indhente forhåndssamtykke til uskiftet bo?

  • Ægtefæller med fællesbørn
  • Ægtefæller uden børn
  • Ægtefæller der er berettiget til ægtefælleudlæg
  • Ugifte samlevende med eller uden børn
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Ønsker du/I at bestille en forhåndssamtykkeerklæring til uskiftet bo, gøres det ved at udfylde nedenstående spørgeskema:

Når du trykker på knappen “Bestil erklæring”, sendes oplysningerne til advokaten, som herefter udarbejder en forhåndssamtykkeerklæring til uskiftet bo.

Du får erklæringen tilsendt pr. e-mail om ca. tre uger, med et følgebrev indeholdende en uddybende forklaring. Der sendes samtidig en fakura. Denne kan betales via netbank.