Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Oversigt over artikler

Her kan du se en oversigt vores artikler på MitTestamente. Artiklerne er sorteret efter emne.

Vælg en person som fuldmægtig, du stoler på

Artikler i videnskabelige tidsskrifter og bøger:

Vi er specialister i familieret og arveret. Det indebærer, at vi underviser andre advokater og studerende, samt at vi løbende udgiver artikler, som vi lægger på vores hjemmeside eller som bliver trykt i bl.a. retsvidenskabelige tidsskrifter.

Du kan se en oversigt over vores trykte artikler på vores “søster-website” MinAdvokat.dk

Testamente-artikler:

Hvem arver mig?

 • se, hvem der helt præcist arver dig, hvis du IKKE opretter et testamente, men blot følger arvelovens standardregler.

Arven skal være særeje for børnene

 • nogle gange er den primære begrundelse for oprettelsen af testamente, at testatorerne (forældrene) vil ”beskytte børnenes arv”

Ligedelingstestamente

 • når alle børnene skal arve lige meget, uanset om de er særbørn eller fællesbørn

“sort får”-testamente

 • når et eller flere børn skal arve så lidt som muligt/tvangsarv

30%-løsningen

 • når nevøen/niecen skal arve, kan der spares afgift til staten. Primært egnet til enlige uden børn.

50+ løsningen

 • for ægtepar, der bliver gift i en sen alder, men ikke ønsker at arve fra hinanden – begge har børn fra tidligere forhold.

Hyppige spørgsmål

 • for ægtepar, der bliver gift i en sen alder, men ikke ønsker at arve fra hinanden – begge har børn fra tidligere forhold.

Priser

 • oversigt over priser for oprettelse af testamente.

Behøver en advokat lave testamentet?

 • læs hvorfor det kan være en god idé at få en erfaren advokat til at hjælpe.

Få tjekket dit nuværende testamente

 • det er ikke usædvanligt, at testamenter er “forældede”. Vi tjekker dit nuværende testamente ganske gratis.

Andre kunder mener

 • her kan du se en række udtalelser fra andre kunder, som vi har fået tilladelse til at lægge på vores hjemmeside.

Hvad bestemmer andre ægtefæller i deres testamenter?

 • her kan du læse, hvad andre ægtefæller typisk bestemmer i deres testamenter, alt efter om de er barnløse, har fællesbørn eller særbørn.

Hvad bestemmer andre enlige i deres testamenter?

 • her kan du læse, hvad andre enlige typisk bestemmer i deres testamenter.

Hvad bestemmer andre ugifte samlevende i deres testamenter?

 • her kan du læse, hvad andre ugifte samlevende typisk bestemmer i deres testamenter.

Ægtepagt-artikler:

 • læs mere om, hvad en ægtepagt er, og hvem der har brug for en.
 
 • såfremt ægtefæller vil give hinanden gaver, der er “usædvanligt store”, eksempelvis overdrage huset helt eller delvist, kræver det en gaveægtepagt.
 
 • særeje er en gardering mod en mængde økonomisk bøvl og strid, såfremt et ægteskab mod forventning skulle ende i skilsmisse. Her kan du læse mere om de forskellige særejeformer, og hvad de indbefatter.
 
 • hvis I vil være sikre på, at der skal ske ligedeling af jeres kapital- og ratepensioner, skal I bestille en ægtepagt om ligedeling af pensioner.
 
 • her kan du læse, hvorfor andre har valgt at oprette ægtepagt om pensionsdeling.
 
 • et udpluk af spørgsmål, vores kunder typisk stiller os.
 • oversigt over priser for oprettelse af ægtepagt.
 
 • her kan du se en række udtalelser fra andre kunder, som vi har fået tilladelse til at lægge på vores hjemmeside

Diverse-artikler:

Hvad er en fuldmagt?

 • her kan du læse, hvad en fuldmagt indebærer, og hvordan du opretter en.

Gaver

 • skal gaver være afgiftsfri for modtageren, er der beløbsgrænser, du skal være opmærksom på.

Familielån

 • familielån er rentefri, uden afdrag og fritaget for gaveafgift.

Familiehandler

 • en familiehandel er kendetegnet ved, at ejendommen bliver overdraget på lempelige vilkår. Overdragelsen skal ske på en særlig måde, og dette hjælper vi gerne med.

Skifte af dødsbo

 • det er en god idé at få professionel hjælp til den praktiske afvikling af dødsboer. Vi har stor erfaring på dette område, og vi hjælper gerne.

Retssager

 • arvestridigheder er desværre ikke usædvanlige. Med kyndig advokathjælp kan striden dog stoppes så hurtigt som muligt.

Skifteretsattest tinglyst som adkomst

 • en skifteretsattest er din dokumentation for, at du kan råde over afdødes aktiver. Ved at få tinglyst skifteretsattesten bliver du registreret som ejendommens ejer.

Få tjekket dit nuværende testamente

 • det er ikke usædvanligt, at testamenter er “forældede”. Ældre Sagens advokatforbindelse kan tjekke dit nuværende testamente ganske gratis.

Hyppige spørgsmål

 • et udpluk af spørgsmål, vores kunder typisk stiller os.

Priser

 • oversigt over priser for oprettelse af testamente.

Andre kunder mener

 • her kan du se en række udtalelser fra andre kunder, som vi har fået tilladelse til at lægge på vores hjemmeside.

Opnå rabat som medlem af Ældre Sagen

 • som medlem af Ældre Sagen støtter du en organisation, som kæmper for et langt og godt liv til alle. Du får også en række medlemsfordele – herunder rabat på juridisk bistand ved oprettelse af testamente, ægtepagt og/eller fuldmagt på denne hjemmeside.

Om denne side

 • her kan du læse om os, ligesom du kan se hvor vi holder til. Derudover kan du finde vores kontaktoplysninger, hvis du vil have fat på os.

Kontakt os

 • har du spørgsmål eller kommentarer? Her finder du vores kontaktoplysninger
Oversigten opdateres løbende..
Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@mittestamente.dk

Om advokaten