Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Oversigt over artikler

Her kan du se en oversigt over vores artikler. Artiklerne er sorteret efter emne.

Vælg en person som fuldmægtig, du stoler på

Du kan også se mange artikler på vores “søster-website” MinAdvokat.dk

Testamente-artikler:

Hvem arver mig?

 • se, hvem der helt præcist arver dig, hvis du IKKE opretter et testamente, men blot følger arvelovens standardregler.

Arven skal være særeje for børnene

 • nogle gange er den primære begrundelse for oprettelsen af testamente, at testatorerne (forældrene) vil ”beskytte børnenes arv”

Ligedelingstestamente

 • når alle børnene skal arve lige meget, uanset om de er særbørn eller fællesbørn

“sort får”-testamente

 • når et eller flere børn skal arve så lidt som muligt/tvangsarv

30%-løsningen

 • når nevøen/niecen skal arve, kan der spares afgift til staten. Primært egnet til enlige uden børn.

50+ løsningen

 • for ægtepar, der bliver gift i en sen alder, men ikke ønsker at arve fra hinanden – begge har børn fra tidligere forhold.

Hyppige spørgsmål

 • for ægtepar, der bliver gift i en sen alder, men ikke ønsker at arve fra hinanden – begge har børn fra tidligere forhold.

Priser

 • oversigt over priser for oprettelse af testamente.

Behøver en advokat lave testamentet?

 • læs hvorfor det kan være en god idé at få en erfaren advokat til at hjælpe.

Få tjekket dit nuværende testamente

 • det er ikke usædvanligt, at testamenter er “forældede”. Vi tjekker dit nuværende testamente ganske gratis.

Andre kunder mener

 • her kan du se en række udtalelser fra andre kunder, som vi har fået tilladelse til at lægge på vores hjemmeside.

Hvad bestemmer andre ægtefæller i deres testamenter?

 • her kan du læse, hvad andre ægtefæller typisk bestemmer i deres testamenter, alt efter om de er barnløse, har fællesbørn eller særbørn.

Hvad bestemmer andre enlige i deres testamenter?

 • her kan du læse, hvad andre enlige typisk bestemmer i deres testamenter.

Hvad bestemmer andre ugifte samlevende i deres testamenter?

 • her kan du læse, hvad andre ugifte samlevende typisk bestemmer i deres testamenter.

Ægtepagt-artikler:

 • læs mere om, hvad en ægtepagt er, og hvem der har brug for en.
 
 • såfremt ægtefæller vil give hinanden gaver, der er “usædvanligt store”, eksempelvis overdrage huset helt eller delvist, kræver det en gaveægtepagt.
 
 • særeje er en gardering mod en mængde økonomisk bøvl og strid, såfremt et ægteskab mod forventning skulle ende i skilsmisse. Her kan du læse mere om de forskellige særejeformer, og hvad de indbefatter.
 
 • hvis I vil være sikre på, at der skal ske ligedeling af jeres kapital- og ratepensioner, skal I bestille en ægtepagt om ligedeling af pensioner.
 
 • her kan du læse, hvorfor andre har valgt at oprette ægtepagt om pensionsdeling.
 
 • et udpluk af spørgsmål, vores kunder typisk stiller os.
 • oversigt over priser for oprettelse af ægtepagt.
 
 • her kan du se en række udtalelser fra andre kunder, som vi har fået tilladelse til at lægge på vores hjemmeside

Diverse-artikler:

Hvad er en fuldmagt?

 • her kan du læse, hvad en fuldmagt indebærer, og hvordan du opretter en.

Gaver

 • skal gaver være afgiftsfri for modtageren, er der beløbsgrænser, du skal være opmærksom på.

Familielån

 • familielån er rentefri, uden afdrag og fritaget for gaveafgift.

Familiehandler

 • en familiehandel er kendetegnet ved, at ejendommen bliver overdraget på lempelige vilkår. Overdragelsen skal ske på en særlig måde, og dette hjælper vi gerne med.

Skifte af dødsbo

 • det er en god idé at få professionel hjælp til den praktiske afvikling af dødsboer. Vi har stor erfaring på dette område, og vi hjælper gerne.

Retssager

 • arvestridigheder er desværre ikke usædvanlige. Med kyndig advokathjælp kan striden dog stoppes så hurtigt som muligt.

Skifteretsattest tinglyst som adkomst

 • en skifteretsattest er din dokumentation for, at du kan råde over afdødes aktiver. Ved at få tinglyst skifteretsattesten bliver du registreret som ejendommens ejer.

Få tjekket dit nuværende testamente

 • det er ikke usædvanligt, at testamenter er “forældede”. Ældre Sagens advokatforbindelse kan tjekke dit nuværende testamente ganske gratis.

Hyppige spørgsmål

 • et udpluk af spørgsmål, vores kunder typisk stiller os.

Priser

 • oversigt over priser for oprettelse af testamente.

Andre kunder mener

 • her kan du se en række udtalelser fra andre kunder, som vi har fået tilladelse til at lægge på vores hjemmeside.

Opnå rabat som medlem af Ældre Sagen

 • som medlem af Ældre Sagen støtter du en organisation, som kæmper for et langt og godt liv til alle. Du får også en række medlemsfordele – herunder rabat på juridisk bistand ved oprettelse af testamente, ægtepagt og/eller fuldmagt på denne hjemmeside.

Om denne side

 • her kan du læse om os, ligesom du kan se hvor vi holder til. Derudover kan du finde vores kontaktoplysninger, hvis du vil have fat på os.

Kontakt os

 • har du spørgsmål eller kommentarer? Her finder du vores kontaktoplysninger
Oversigten opdateres løbende..
Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@mittestamente.dk

Om advokaten