Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Med et gældsbrev, kan du udlåne penge rentefrit

Du kan yde økonomisk hjælp til dine børn (eller andre) ved at yde dem et familielån på gunstige vilkår.

  • Et ”familielån” er et andet ord for et lån, der er rentefrit og uden afdrag.
  • Det ydes typisk mellem familiemedlemmer, men kan også benyttes af andre. 
  • Rabatpris 1.750 kr., hvis du er medlem af Ældre Sagen.
     
     
Vælg en person som fuldmægtig, du stoler på

Familielån er fritaget for gaveafgift, idet der ikke er tale om en gave. Du kan således overføre beløb, der overstiger grænsen for afgiftsfri gaver. Det lånte beløb kan modtageren bruge f.eks. ved køb af bolig.

Der er tre betingelser, der skal være overholdt for at du kan yde et rentefrit familielån:

  1. Lånet skal kunne opsiges af dig på anfordring, dvs. at det skal kunne opsiges af långiveren med helt kort varsel.
  2. Der skal være tale om et reelt gældsforhold – altså virkeligt ydede lån.
  3. Der skal oprettes et skriftligt gældsbrev, der underskrives af begge parter.

Du kan også læse om gaver her.

Hvad kan advokaten hjælpe dig med?

Selvom der er tale om lån blandt familiemedlemmer, bør der oprettes et gældsbrev som dokumentation for, at der er tale om et lån, og ikke eksempelvis en (afgiftspligtig) gave mellem parterne.

Det er vigtigt, at gældsbrevet udformes korrekt med angivelse af rente- og afdragsvilkårene.

Lav et familielån med et gældsbrev

Advokaten kan udfærdige gældsbrevet

Hvis du ønsker, at en erfaren advokat udfærdiger gældsbrevet juridisk korrekt, kan det gøres online her. Du kan oplyse parternes navne, det lånte beløbs størrelse m.v. via et kortfattet spørgeskema – så laver advokaten et gældsbrev og sender dig det pr. e-mail eller pr. post.

Har du spørgsmål, rettelser eller tilføjelser, afklares dette på et telefonmøde med advokaten eller via e-mail, alt efter hvad du foretrækker.

Afslutningsvis skal gældsbrevet underskrives af både skyldneren og kreditoren. Gældsbreve skal ikke tinglyses, stemples eller lignende – det er tilstrækkeligt, at det underskrives af begge parter.

Ønsker du/I at bestille et gældsbrev, gøres det ved at udfylde nedenstående spørgeskema:

Prisen for et gældsbrev er kr. 1.750 inkl. momsDer gives dermed en rabat på 800 kr. til Ældre Sagens medlemmer, da vi samarbejder med Ældre sagen.

Når du trykker på knappen “Bestil gældsbrev”, sendes oplysningerne til advokaten, som herefter udarbejder et udkast til gældsbrevet.

Du får gældsbrevet tilsendt pr. e-mail om ca. tre uger, med et følgebrev indeholdende en uddybende forklaring. Der sendes samtidig en fakura på kr. 1.750 inkl. moms. Denne kan betales via netbank.