Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Samejeoverenskomst

Vil I selv fastlægge “spillereglerne” for hvad der skal gælde, såfremt I en dag ikke vil eje boligen sammen længere? Vi hjælper jer med:

  • En individuelt tilpasset samejeoverenskomst.
  • Dokumentation for, hvad I hver især har indskudt ved købet.
  • Advokatens svar på jeres spørgsmål via telefon eller e-mail.
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Samejeoverenskomsten er en skriftlig aftale, hvor parterne på forhånd aftaler, hvad der skal ske, såfremt man senere bliver uenige.

Først og fremmest fastlægger samejeoverenskomsten, hvad der sker, hvis samejet en dag skal afsluttes. Dette indebærer blandt andet, hvordan boligen afvikles, eksempelvis hvordan I fastlægger, hvad boligen skal sælges til, hvis I ikke er enige herom. 

I en samejeoverenskomst kan I også aftale, at den ene part skylder den anden part et beløb, såfremt I ikke har betalt lige meget ved erhvervelsen. 

Det normale er, at et par køber deres bolig i lige sameje (altså en ejerandel på hver 50 %). Det er dog langt fra altid, at parterne reelt indskyder lige meget.

Eksempel: Hanne og Mogens køber en ejerlejlighed i lige sameje. De har tilsammen indskudt kr. 500.000. Hanne har betalt kr. 300.000 og Mogens har indskudt kr. 200.000. I dette tilfælde skylder Mogens kr. 50.000 til Hanne. På denne måde har begge betalt kr. 250.000.
Det kan aftales, at Hannes tilgodehavende skal være rente- og afdragsfrit.

I samejeoverenskomsten vil der herudover blandt andet være beskrevet, hvordan udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser skal fordeles, hvordan praktiske opgaver i relation til ejendommen fordeles, og om der skal være begrænsninger i jeres retlige dispositioner over ejendommen – pantsætning, udlejning med mere.

Ønsker I at oprette en samejeoverenskomst?

Hvem har typisk brug for en samejeoverenskomst?

I tilfælde af uenighed om, hvad der skal ske med boligen, ved eksempelvis skilsmisse/separation, er ægtefæller omfattet af reglerne i ægteskabslovgivningen, såfremt de har formuefællesskab. Som udgangspunkt har ægtefæller derfor ikke brug for en samejeoverenskomst.

Reglerne gælder ikke for ægtefæller, der har rent særeje ligesom de ikke gælder for ugifte par. De skal derfor selv aftale deres “spillerregler” for, hvad der skal ske, ved uenighed om det fælles ejerskab. 

Advokatrådgivning

Testamente og samejeoverenskomst?

Samejeoverenskomsten regulerer den situation, hvor parforholdet ophører mens, at parterne er i live. Et gensidigt testamentet omhandler den situation, hvor forholdet ophører ved den ene parts død.

Testamente mellem ugifte samlevende er især relevant, såfremt parret har købt bolig sammen. Hvis den afdøde ikke har børn, vil den pågældendes halvdel af boligen gå til dennes forældre. 

Såfremt parret har børn sammen, vil disse i stedet arve halvdelen. Børn under 18 år kan ikke eje fast ejendom. Hvis barnet er under 18 år, skal den modtagne arv båndlægges i en godkendt forvaltningsafdeling, indtil barnet fylder 18 år.

I tilfælde af, at der ikke er oprettet testamente, kan man risikere, at boligen skal sælges ved dødsfaldet. Med et testamente kan man undgå dette.

Læs mere om fordelene ved testamente mellem ugifte samlevende her.

Samejeoverenskomst til et sommerhus?

Overordnet set eksisterer der to typer af samejeoverenskomster:

  1. Et par køber en bolig sammen.
  2. Søskende ejer et sommerhus sammen.

Samejeoverenskomster for sommerhuse kan typisk ikke laves til den samme lave pris, som samejeoverenskomsten for par, der køber bolig sammen. Dette er fordi, at samejeoverenskomster for sommerhuse typisk er mere tidskrævende.

Vi hjælper gerne med begge typer af samejeoverenskomster.

Hvis I ønsker en samejeoverenskomst for et sommerhus, bedes I kontakte advokat Amalie Baden, Tlf. 8618 6851 eller pr. mail ab@mittestamente.dk. Hun kan rådgive nærmere om jeres spørgsmål om samejeoverenskomster, ligesom hun vil kunne oplyse nærmere om prisen.

Hvad er inkluderet ved bestilling af en samejeoverenskomst?

  • Der sendes et udkast til samejeoverenskomsten, der er parat til jeres underskrift. Har I spørgsmål om retsvirkningerne, eller kommentar/rettelser, afklares det via telefon eller e-mail.
  • I får et “juridisk familietjek”, hvor advokaten rådgiver jer om, hvorvidt jeres situation kan forbedres med andre dokumenter, herunder hvad andre par gør.

Prisen for en almindelig samejeoverenskomsten er 2.950 kr. inkl. moms.

Samejeoverenskomster mellem ugifte samlevende skal ikke tinglyses, stemples eller lignende – det er blot at underskrive samejeoverenskomsten.

Ved at udfylde nedenstående spørgeskema, kan I bestille en samejeoverenskomst for ugifte samlevende:

Når du har trykket på knappen “Bestil samejeoverenskomst”, modtager vores advokater bestillingen med dine oplysninger. Herefter udarbejdes der et udkast til jeres samejeoverenskomst.

Det tager ca. tre uger at udarbejde udkastet, hvorefter det sendes pr. e-mail, der også indeholder en uddybende forklaring.

Du får samtidig en faktura, som du kan betale via netbank.