Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Gaveoverdragelse af fast ejendom mellem ægtefæller

Hos MitTestamente får du:

 • En individuelt udformet overdragelsesaftale
 • Bistand til tinglysning og beregning af afgift til staten
 • Rabat, hvis du er medlem af Ældre Sagen
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse
Deling af pensioner

Overdragelse af fast ejendom som gave til ægtefællen

Hvis du ønsker at forære din ægtefælle hele eller en del af din faste ejendom, er det nødvendigt at tinglyse overdragelsen i Tingbogen.

Skal gaven være særeje for din ægtefælle, er det nødvendigt også at oprette en ægtepagt, som skal tinglyses i Personbogen. Du kan godt overdrage ejendommen til din ægtefælle uden at den nødvendigvis skal gøres til særeje.

Hvorfor overdrage fast ejendom mellem ægtefæller?

Der kan være mange grunde til helt eller delvist at overdrage en ejendom til sin ægtefælle. De begrundelser vi ofte hører, er:

 • Vi vil gerne begge med på skødet – hvis begge ægtefæller hæfter for lånene i ejendommen, men det kun er den ene af ægtefællerne, der er tinglyst ejer af ejendommen. Nogle gange er det en forglemmelse, at begges navne ikke kom med på skødet, da ejendommen blev købt.
 • Plejehjemsanbringelse – hvis den ene ægtefælle flytter på plejehjem, og den tilbageblevne ægtefælle skal indtræde som ejer eller medejer af ejendommen.

Hvilke oplysninger skal fremsendes?

Til brug for overdragelsen af ejendommen skal vi have tilsendt følgende oplysninger:

 • Adresse på ejendommen
 • Jeres fulde navne, cpr-numre og e-mailadresser
 • Oplysning om, hvorvidt I begge har boet i Danmark i en periode på mindst fem år.
 • Oplysning om, hvorvidt I har NemID
 • Bekræftelse fra banken, hvis der er lån i ejendommen

I kan med fordel sende oplysningerne eller eventuelle spørgsmål via e-mail til advokat Amalie Baden på ab@mittestamente.dk eller ved nedenstående kontaktformular.

Hvad koster advokathjælpen?

Prisen for advokatrådgivningen er normalt 5.250 kr. inkl. moms. Der ydes 800 kr. i rabat til medlemmer af Ældre Sagen, således at prisen er 4.450 kr. inkl. moms for Ældre Sagens medlemmer.

Prisen indbefatter:

 • Udarbejdelse af overdragelsesdokument
 • Telefonmøde til gennemgang af udkastet og besvarelse af spørgsmål
 • Nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til overdragelsesdokumentet er i overensstemmelse med det ønskede
 • Fremsendelse af det endelige overdragelsesdokument parat til underskrivning
 • Assistance med den tinglysningsmæssige ekspedition

Derudover kommer en fast tinglysningsafgift til staten på 1.850 kr. samt en variabel afgift på 0,6% af det overdragnes værdi (oprundet til nærmeste hundrede). Typisk vil det overdragnes værdi blive sat til 85% af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Eksempel på afgift: Manden overdrager hele sit hus til sin hustru. Huset har en værdi på 1 million kroner. I dette tilfælde skal der betales 1.850 kr. i fast afgift + værdiafgift på 6.000 kr. (0,6 % af 1 million kr.), i alt 7.850 kr. til staten.

Værdiafgiften på 0,6 % af overdragelsessummen bortfalder, såfremt der samtidig oprettes en ægtepagt, hvor formuefællesskabet ophæves. Man bør dog ikke oprette særeje i sit ægteskab udelukkende for at opnå en kortsigtet afgiftsbesparelse.

Skal jeg bo i Aarhus for at få hjælp?

Selv om vores kontor ligger i Aarhus, kan vi bistå med overdragelsen, uanset hvor i landet, du bor. Ved denne type overdragelser har vi god erfaring med, at rådgivningen og papirarbejdet klares pr. e-mail og telefon.

Kontaktoplysninger

Tryk “Send”. Så bliver dine oplysninger sendt til Advokat Amalie Baden, der herefter vil kontakte dig.

Picture of Amalie Baden

Amalie Baden

Advokat med speciale i ejendomsoverdragelser.

Tlf. 8613 0600
e-mail: ab@mittestamente.dk

Om advokaten