Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Køb eller salg af bolig

Hos MitTestamente får du:

 • En individuelt udformet overdragelsesaftale
 • Bistand til tinglysning og beregning af afgift til staten
 • Rabat, hvis du er medlem af Ældre Sagen
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse
Vi hjælper med ægtepagt

Skal du skifte bolig?

Står du overfor at skulle købe eller sælge en bolig vil det involvere en lang række af dokumenter. Det er en god idé at sende papirerne til gennemsyn hos en advokat.

Nogen gange er alt i skønneste orden – andre gange kan det være nødvendigt at få flere oplysninger om ejendommen frem inden handlen gennemføres. Det kan advokaten sikre.

Køb og salg af fast ejendom er for de fleste en meget stor økonomisk disposition. Derfor er det vigtigt at få den rigtige rådgivning.

Det er vigtigt, at der inden underskrift indsættes et såkaldt ”advokatforbehold” i købsaftalen. Så vil købet eller salget ikke blive gennemført før du har talt med din advokat.

Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Hvilke oplysninger skal fremsendes?

Vi skal have tilsendt følgende oplysninger:

 • Billedlegitimation i form af kopi af pas eller kørekort, hvilket vi i denne type sager har pligt til at indhente og opbevare i 5 år
 • Oplysning om, hvorvidt alle parter har NemID
 • Oplysning om, hvorvidt I begge har boet i Danmark i en periode på mindst fem år.
 • Alle øvrige oplysninger om ejendommen (typisk sendes dette fra ejendomsmægleren)

I kan med fordel sende oplysningerne eller eventuelle spørgsmål via e-mail til advokat Amalie Baden på ab@mittestamente.dk.

Hvad koster advokathjælpen?

Advokatrådgivningen koster normalt 7.250 kr. inkl. moms og eftersagsbehandlingen (tinglysning) koster 3.000 kr. inkl. moms. Samlet bliver det normalt 10.250 kr. inkl. moms, men der ydes 800 kr. i rabat til medlemmer af Ældre Sagen. 

Prisen er derfor 9.450 kr. inkl. moms for Ældre Sagens medlemmer.

Som det fremgår, består arbejdet reelt af to delydelser:

 1. Advokatrådgivning
 2. Eftersagsbehandling (tinglysning).

Advokatrådgivning indbefatter:

 • Gennemgang af alle bolighandlens papirer, herunder købsaftalen, bilag og servitutter
 • Drøftelse af de spørgsmål og kommentarer, som gennemgangen af papirerne måtte give anledning til. Mødet kan foregå på vores kontor – eller pr. telefon, hvis det er mere belejligt.
 • Godkendelse af handlen eventuelt med de forbehold, der skal afklares inden, at handlen er tilstrækkelig oplyst og svarer til det forventede
 • Eventuelle forhandlinger, indtil der er en endelig handel.

Eftersagsbehandlingen indbefatter:

 • Udfærdigelse af det digitale “skøde”, der skal tinglyses. Har modparten lavet ”skødet”, gennemgår advokaten det grundigt.
 • Gennemgang eller udfærdigelse af refusionsopgørelse samt endelig afregning af refusionstilsvaret.

Skal jeg bo i Aarhus for at få hjælp?

Selv om vores kontor ligger i Aarhus, kan vi bistå med overdragelsen, uanset hvor i landet, du bor. Ved denne type overdragelser har vi god erfaring med, at rådgivningen og papirarbejdet klares pr. e-mail og telefon.

Kontaktoplysninger

Tryk “Send”. Så bliver dine oplysninger sendt til Advokat Amalie Baden, der herefter vil kontakte dig.

Picture of Amalie Baden

Amalie Baden

Advokat med speciale i ejendomsoverdragelser.

Tlf. 8613 0600
e-mail: ab@mittestamente.dk

Om advokaten