Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Familiehandler og lån

Hos MitTestamente får du:

 • En individuelt udformet overdragelsesaftale
 • Gældsbreve til udredning af købesum
 • Rabat, hvis du er medlem af Ældre Sagen
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse
Vælg en person som fuldmægtig, du stoler på

Overdragelse af sommerhus til børn (”familiehandel”)

En familiehandel er kendetegnet ved, at det ikke er en hushandel på almindelige markedsvilkår. Ejendommen overdrages i stedet til en favorabel pris, ligesom der ofte fra sælgers side gives henstand med betaling af købesummen.

Ofte låner køberen pengene af sælgeren i stedet for at betale kontant. Der laves et gældsbrev/lånedokument – ofte rente- og afdragsfrit.

Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Rentefri familielån kombineret med afgiftsfrie gaver

Købesummen vil ofte blive helt eller delvist betalt ved, at der udstedes et gældsbrev – et såkaldt rente- og afdragsfrit familielån.

Hvis långiveren senere måtte ønske det, kan der ydes en gave i form af en nedskrivning af gælden ifølge gældsbrevet.

Fortsætter gavmildheden i nogle år, vil lånet til sidst være indfriet. Hele ejendommen vil dermed være overdraget til næste generation, uden at det har udløst afgift.

Det kan ikke anbefales at overdrage ejendommen, hvis forældrene fortsat skal blive boende, idet der i så fald kommer et skattemæssigt aspekt ind i sagen.

Hvad skal huset koste?

SKAT accepterer, at en fast ejendom – f.eks. et sommerhus – overdrages til en favorabel pris, hvis salget sker til eksempelvis børn eller børnebørn.

Den gunstige pris må dog ikke være lavere end den nyeste offentlige ejendomsvurdering +/-15 %, medmindre helt særlige omstændigheder kan bevises med en sagkyndig vurdering.

Prisen bør ikke altid fastsættes til denne pris – er der eksempelvis andre arveberettigede børn, som ikke skal være medejere af ejendommen? Hvis det ønskes, at alle børn arver lige meget i sidste ende, bør dette medtages ved overvejelserne om prisen. Vi kan rådgive herom, udfærdige testamente m.v.

Hvis du sidder i uskiftet bo, bør du også få advokatrådgivning, inden du gennemfører en overdragelse af en ejendom på disse familievenlige vilkår.

Skal huset tilhøre modtageren som særeje?

Såfremt hele eller dele af købesummen erlægges ved gave, er det muligt for gavegiver at bestemme, at gaven skal være særeje for modtageren. Hvis den resterende købesum berigtiges ved optagelse af et lån, vil hele sommerhuset tilhøre modtageren som særeje.

På den måde kan det undgås, at sommerhuset skal indgå i en eventuel bodeling, såfremt modtageren senere måtte blive separeret eller skilt.

Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Hvilke oplysninger skal fremsendes?

Til brug for overdragelsen af ejendommen skal vi have tilsendt følgende oplysninger:

 • Matrikelnummer og adresse på ejendommen
 • Pantehæftelser på ejendommen
 • Ønsket overtagelsesdag
 • Billedlegitimation i form af kopi af pas eller kørekort, hvilket vi i denne type sager har pligt til at indhente og opbevare i 5 år
 • Fulde navne, cpr-numre og e-mailadresser på samtlige parter
 • Oplysning om, hvorvidt I begge har boet i Danmark i en periode på mindst fem år.
 • Oplysning om, hvorvidt alle parter har NemID

I kan med fordel sende oplysningerne eller eventuelle spørgsmål via e-mail til advokat Amalie Baden på ab@mittestamente.dk.

Hvad koster advokathjælpen?

Prisen for advokatrådgivningen er normalt 7.250 kr. inkl. moms. Der ydes 800 kr. i rabat til medlemmer af Ældre Sagen, således at prisen er 6.450 kr. inkl. moms for Ældre Sagens medlemmer.

Prisen omfatter:

 • Udarbejdelse og fremsendelse af udkast til overdragelsesaftale
 • Telefonmøde til gennemgang af udkastet og besvarelse af samtlige spørgsmål, der måtte være.
 • Samtlige nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til overdragelsesaftalen er i overensstemmelse med det ønskede
 • Fremsendelse af endelig overdragelsesaftale parat til at underskrive.
 • Tinglysning med henblik på berigtigelse i Tingbogen
 • Gældsbreve og allonger.

Derudover kommer en fast tinglysningsafgift til staten på 1.850 kr. samt en variabel afgift på 0,6% af det overdragnes værdi (oprundet til nærmeste hundrede).

Eksempel på afgift: Forældre overdrager deres sommerhus til deres børn. Huset har en værdi på 1 million kroner. I dette tilfælde skal der betales 1.850 kr. i fast afgift + 6.000 kroner (0,6 % af 1 million kroner) i værdiafgift, i alt 7.850 kroner i tinglysningsafgift til staten.

Samejeoverenskomst

Det er en god idé at oprette en samejeoverenskomst, hvis der er flere personer, der overtager sommerhuset i fællesskab.

I en samejeoverenskomst kan det reguleres, hvorvidt de enkelte ejere må sælge eller pantsætte deres andel af ejendommen uden tilladelse fra de øvrige, fordeling af brugsretten, samt regulering i tilfælde af, at en samejer ønsker at sælge sin andel af ejendommen.

Vi kan bistå med udfærdigelse af en samejeoverenskomst, men det er ikke inkluderet i prisen for en familiehandel. Kontakt advokat Amalie Baden på tlf. 8613 0600 eller ab@mittestamente.dk, såfremt I ønsker en samejeoverenskomst for et sommerhus. Hun kan rådgive nærmere om pris og nødvendige oplysninger inden arbejdet påbegyndes.

Klik her for at læse mere om samejeoverenskomst

Skal jeg bo i Aarhus for at få hjælp?

Selv om vores kontor ligger i Aarhus, kan vi bistå med overdragelsen, uanset hvor i landet, du bor. Ved denne type overdragelser har vi god erfaring med, at rådgivningen og papirarbejdet klares pr. e-mail og telefon.

Kontaktoplysninger

Tryk “Send”. Så bliver dine oplysninger sendt til Advokat Amalie Baden, der herefter vil kontakte dig.

Picture of Amalie Baden

Amalie Baden

Advokat med speciale i ejendomsoverdragelser.

Tlf. 8613 0600
e-mail: ab@mittestamente.dk

Om advokaten