Om

Historien bag

MitTestamente.dk er henvendt til medlemmer af foreningen Ældre Sagen. Der ydes således rabat til Ældre Sagens medlemmer.

Når man skal oprette sit testamente, skal man til advokat. Vi opdagede imidlertid, at mange af Ældre Sagens medlemmer fravalgte testamentet på grund af usikkerhed om prisen og fordi det var tidskrævende og omstændeligt at tage til møde hos advokaten.

Bestil let igennem vores spørgeskema

I efteråret 2003 løste vi dette ved at lave et spørgeprogram på internettet. Her bliver man trin-for-trin stillet de samme spørgsmål, som en erfaren advokat ville have stillet på et personligt møde. Herefter går advokaten videre med at formulere testamentet.

Derved kan man få kyndig advokathjælp til sit testamente – på en let måde, hvor der ikke bruges tid (eller penge) på transport og møder.

Vi var de første, der lavede en testamenteservice online, og vi har forfinet processen siden da. I de forløbne år har vi hjulpet mange af Ældre Sagens medlemmer med at oprette testamente. 

Vi har i dag omfattende erfaring i, hvordan juridiske dokumenter udformes omhyggeligt, så intet overses.

Hvad lægger vi vægt på

Familiekonflikter og arvestrid. Langvarige retssager. Forkert deling af arven: Alt dette kan forebygges, hvis der er taget ordentlig hånd om juraen på forhånd.

Vi tror på, at hvis noget er værd at lave, er det værd at lave godt. Og familiens juridiske dokumenter er værd at lave.

Tryghed – hele vejen

Vi er flere advokater, der sammen gennemgår og formulerer hvert dokument. Når der på denne måde er flere erfarne øjne på hvert dokument sikres det, at dokumentet laves korrekt hver gang og at intet bliver overset.

Vi er så vidt vi ved det eneste advokatfirma, der har flere advokater på hver sag. Vi gør det, fordi det erfaringsmæssigt er den bedste måde at sikre, at kvaliteten er i orden. 

Derved kan vi hjælpe med at forebygge uklarhed og afværge misforståelser/arvestrid, hvilket ligger os meget på sinde.

Der er altid mindst 2 advokater, der kigger alle dokumenter igennem

Hvem står bag MitTestamente?

MitTestamente.dk er udformet af advokat (H) Jørgen U. Grønborg og advokat (L) Ulrik Grønborg fra Advokaterne Skt. Knuds Torv i samarbejde med Ældre Sagen.

Advokaterne bag MitTestamente har arbejdet indgående med familie- og arveret i årevis, underviser andre advokater i faget og stræber efter til enhver tid at have den største viden om familie- og arveret i landet.

Ulrik Grønborg er dagligt ansvarlig for MitTestamente.dk og vort team af juridiske medarbejdere.

Han har undervist i Familie- og arveret på universiteterne, ligesom han bl.a. har medvirket som ekspert i avisartikler og i i TV-programmer på DR og TV2, herunder dokumentaren ”Når arven splitter os”.

Ulrik Grønborg har møderet for landsret og bistår i retssager, hvis der er strid om arv og fortolkning af testamenter.

Ulrik Grønborg var inddraget i processen ved udfærdigelse af den nye arvelov i 2007 – han udfærdigede høringssvar på vegne af Danske Familieadvokater.

Advokat Jørgen U. Grønborg har over 40 års erfaring i løsning af familie- og arveretlige problemer.

Han har undervist i familieskifteret på Aarhus Universitet, ligesom han underviser andre advokater, dommerfuldmægtige og advokatfuldmægtige på efteruddannelseskurser.

I 2006 modtog han Årets Hæderspris – en pris, der uddeles af Dreyerfonden til en jurist og en arkitekt, der i sin karriere har gjort en særlig indsats for sit fag. Udover Jørgen U. Grønborg modtog arkitekt Jørn Utzon hædersprisen i 2006.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Advokat Kristian Ravn-Petersen har siden 2009 været specialiseret i at rådgive om testamenter, fuldmagter og ægtepagter. Han arbejder endvidere med dødsboer og internationale arvestridigheder.

Han har i sin fritid startet Skanderborg Advokatvagt, hvor han hver måned giver gratis råd, hvis nogen er stødt på juridiske problemer.

Advokat Amalie Baden tiltrådte i år 2006 og har været i advokatfirmaet siden. Hun beskæftiger sig i dag særligt med at rådgive familier om boligjura, skilsmisser og retssager.

Hun underviser på jurastudiet i Familie- og arveret, ligesom hun underviser andre advokater og advokatfuldmægtige på efteruddannelseskurser.

Amalie Baden
Jura studerende

Derudover har vi en række dygtige jurastuderende, der bistår ved telefonerne, hvis man ringer på vort telefonnummer 8618 6851.

Advokatkontor siden 1879:

I det daglige holder vi til i Aarhus hos Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, Ryesgade 31, 1. sal, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 3228 3012.

 

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er navnet på vort advokatfirma, hvis historie kan spores tilbage til 1879. MitTestamente.dk er vores onlineservice til Ældre Sagens medlemmer, hvor vi siden 2003 har skræddersyet juridiske dokumenter. 

Læs mere om vores 140 års gamle historie.

Er man ikke medlem af Ældre Sagen, kan man benytte vores ”søster-side” MinAdvokat.dk til at oprette sine juridiske dokumenter til en lidt højere (men stadig lav) pris.

Vi har også andre hjemmesider – blandt andet Synopsis.dk, hvor advokater fra hele landet kan læse vores referater af domme, bruge beregningsprogrammer og hente paradigmaer til brug for deres daglige arbejde.

Andre oplysninger:

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan vi sørger for at behandle dine persondata med omhu, eller hvilke advokatetiske regler, vi skal leve op til, og hvad vores ansvarsforsikring dækker, kan finde informationen her.

Advokatrådgivning

Kontakt Ældre Sagens medlemsrådgivning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ældre Sagens medlemsrådgivning på tlf. 80 30 15 27.

Telefonerne har åbent mandag, tirsdag & onsdag kl.10-14 samt torsdag kl.14-18.

Du kan også kontakte advokatkontoret direkte på tlf. 86 18 68 51.

Hvis du bestiller et testamente, vil du efter bestillingen få lejlighed til at gennemgå testamentet med en advokat og komme med rettelser, spørgsmål og kommentarer til en advokat.

Vores adresse

MitTestamente.dk
c/o Adv. Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31,
8000 Århus C

Telefon 8618 6846
Skriv til adv. Ulrik Grønborg