Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Overdragelse af ejendom til ægtefællen ved skilsmisse

Hos MitTestamente får du:

 • En individuelt udformet overdragelsesaftale
 • Bistand til tinglysning og beregning af afgift til staten
 • Rabat, hvis du er medlem af Ældre Sagen
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Overdragelse af fast ejendom ved skilsmisse – ”skilsmisseskøde”

Når man skal skilles, aftales det ofte, at den ene skal overtage en fast ejendom som eneejer.

I den forbindelse skal det nye ejerskab tinglyses. Dette kræver, at der skal underskrives en aftale med en nærmere beskrivelse af de aftalte vilkår for overdragelsen. 

Dernæst skal overdragelsen tinglyses digitalt ved brug af NemID.

Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Gældsovertagelse

Hvis der er tinglyst gæld i ejendommen, som I begge hæfter for, skal der indhentes en skriftlig godkendelse fra realkreditforeningen og/eller banken. Så kan den af jer, der fremover skal være eneejer, overtage pantegælden, og den anden kan blive frigjort for sin hæftelse.

Hvilke oplysninger skal fremsendes?

Til brug for overdragelsen af ejendommen skal vi have tilsendt følgende oplysninger:

 • Jeres fulde navne, cpr-numre og e-mailadresser
 • Adresse på ejendommen
 • Oplysning om, hvorvidt I begge har boet i Danmark i en periode på mindst fem år.
 • Oplysning om, hvilken overdragelsesdato I har aftalt
 • Oplysning om, hvilken købesum, I har aftalt
 • Oplysning om pantehæftelser på ejendommen
 • Dokumentation for at realkreditinstitut og/eller bank har accepteret, at gælden fremover overgår til erhververen
 • Kopi af bevilling eller dom til separation/skilsmisse
 • Oplysning om, hvem af jer, der skal betale omkostningerne ved overdragelsen – advokatomkostninger, tinglysningsgebyrer m.v.
 • Billedlegitimation fra jer begge i form af kopi af pas eller kørekort, hvilket vi i denne type sager har pligt til at indhente og opbevare i 5 år
 • Oplysning om, hvorvidt I har NemID

I kan med fordel sende oplysningerne eller eventuelle spørgsmål via e-mail til advokat Amalie Baden på ab@mittestamente.dk.

Hvad koster advokathjælpen?

Prisen for advokatrådgivningen er normalt 5.250 kr. inkl. moms. Der ydes 800 kr. i rabat til medlemmer af Ældre Sagen, således at prisen er 4.450 kr. inkl. moms for Ældre Sagens medlemmer.

Det er en forudsætning, at den overdragne ejendom er et almindeligt parcelhus, en ejerlejlighed eller et sommerhus, ligesom det er en forudsætning, at gældsovertagelsen er på plads.

Prisen indbefatter:

 • Udarbejdelse af overdragelsesaftale
 • Telefonmøde, hvor vi gennemgår udkastet og besvarer spørgsmål
 • Nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til overdragelsesaftalen er i overensstemmelse med det ønskede
 • Fremsendelse af endelig overdragelsesaftale parat til underskrivning
 • Assistance med den tinglysningsmæssige ekspedition

Derudover kommer en fast tinglysningsafgift til staten på 1.850 kr. samt en variabel afgift på 0,6% af det overdragnes værdi (oprundet til nærmeste hundrede).

Når overdragelsen sker i forbindelse med en separation eller skilsmisse, er man fritaget for at betale værdiafgiften på 0,6%, hvis der var delingsformue i ægteskabet. Overdragelsen bør derfor først tinglyses, EFTER der er udstedt bevilling eller afsagt dom til separation eller skilsmisse.

Skal jeg bo i Aarhus for at få hjælp?

Selv om vores kontor ligger i Aarhus, kan vi bistå med overdragelsen, uanset hvor i landet, du bor. Ved denne type overdragelser har vi god erfaring med, at rådgivningen og papirarbejdet klares pr. e-mail og telefon.

Kontaktoplysninger

Tryk “Send”. Så bliver dine oplysninger sendt til Advokat Amalie Baden, der herefter vil kontakte dig.

Picture of Amalie Baden

Amalie Baden

Advokat med speciale i ejendomsoverdragelser.

Tlf. 8613 0600
e-mail: ab@mittestamente.dk

Om advokaten