Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Skriftlige gavebreve

Med et gavebrev sikrer du dokumentation for gaven

  • Hos os kan du bestille et gavebrev, udformet af advokater med speciale i familieret.
  • Gør gaven til særeje for modtageren.
  • Advokaten besvarer alle spørgsmål om gaveafgift m.v.
  • Rabatpris 1.750 kr., hvis du er medlem af Ældre Sagen
Deling af pensioner

Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev sikrer, at gaven og vilkårene for den kan dokumenteres. Eksempelvis kan man på denne måde bestemme, at gaven skal tilhøre ens børn som særeje. I denne forbindelse, skal gavebrevet oprettes senest samtidig med overdragelsen af gaven.

Hvad må man give i gave uden at det udløser gaveafgift?

Sædvanlige højtidsgaver (julegaver), fødselsdagsgaver m.v. er ikke afgiftspligtige. Gives der større gaver, er den klare hovedregel, at der skal betales gaveafgift.

Ved at holde gaven under en bestemt beløbsgrænse, er gaven fritaget for gaveafgift.

Grænsen for afgift er bestemt alt efter hvem der skal modtage gaven. Må man eksempelvis give større afgiftsfrie gaver til sine børn end til svigerbørn.

Beløbsgrænsen i 2024 er 74.100 kr. for børn og 25.900 kr. for svigerbørn.

Hvad skal man gøre, hvis man ønsker, at gaven skal være særeje for modtageren?

Ofte ønsker gavegiver at sikre, at gaven holdes udenfor delingen, såfremt modtageren senere måtte blive separeret eller skilt. Til dette kræves, at der er oprettet et gavebrev.

I gavebrevet kan det bestemmes,  at gaven skal tilhøre modtageren som kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Gavebrevet skal dog oprettes senest samtidig med overdragelsen af gaven.

Der kan også indsættes andre vilkår for overdragelsen af gaven. Eksempelvis kan gaven båndlægges, så den ikke kan bruges før modtageren er fyldt 25 år. Vores advokat kan rådgive dig nærmere om sådanne vilkår.

Ønsker du/I at oprette et gavebrev?

Kan man give en gave, der er større end det afgiftsfrie beløb?

Gaveafgiftens størrelse er bestemt af relationen mellem gavemodtageren og gavegiveren. Hvis børn modtager gaver af deres forældre, udover det afgiftsfrie beløb, betaler de 15% i gaveafgift.

Ønsker man at give store gavebeløb, kan man i stedet udlåne beløbet i stedet. Lån udløser ikke gaveafgift. Vores advokater kan også hjælpe med at lave et gældsbrev til brug for et rentefrit familielån.

Advokatrådgivning

Eksempel:
En mor forærer sin søn 280.000 kr. Dette ville medføre en gaveafgift på 15% det beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb.

Hvis sønnen i stedet låner 280.000 kr. af sin mor som et familielån, medfører det ingen gaveafgift. Dette kan lade sig gøre, da der er tale om et lån, som skal tilbagebetales.

Moren er i sin gode ret til efterfølgende at give årlige pengegaver til sin søn i form af afdrag. Så vil gælden ad den vej ad den vej blive nedbragt. Vælger moren at gøre dette i flere år, vil sønnen efter 4-5 år være gældfri.

Det er morens beslutning, hvorvidt hun hvert år vil give gaver i form af afdrag eller ej – hun er ikke forpligtet til det.

Skal der laves gavebreve hvert år, hvis man ønsker at give gaver flere år i træk?

Man skal lave et gavebrev hvert gang, man giver en ny gaver. Hvis man giver modtageren et løfte om, at gaven vil blive givet hvert år, betragtes den samlede gave for at være givet, på det tidspunkt gaveløftet blev givet til gavemodtageren. Ved et sådan løfte bliver gaverne bliver – sandsynligvis – gaveafgiftspligtige allerede fra det år, hvor løftet gives.

Hvad er inkluderet, når man bestiller gavebrevet?

  • Du får et udkast til gavebrevet, som er klar til underskrivelse af dig og modtageren. Har du spørgsmål eller kommentar, afklares disse via telefon eller e-mail.
  • Du får ligeledes et ekstra gavebrev, der kan benyttes, hvis du senere vil give gaver igen. Det ekstra gavebrev er ikke udfyldt, og kan derfor benyttes flere gange.

Prisen er 1.750 kr. inkl. moms. Der gives dermed en rabat på 800 kr. til Ældre Sagens medlemmer, da vi samarbejder med Ældre sagen. Gavebreve skal ikke tinglyses, stemples eller lignende – det er blot at udfylde gavebrevet og overføre beløbet/give gaven. 


Ved at udfylde nedenstående spørgeskema, kan du nemt oprette et gavebrev:

Når du trykker på knappen “Bestil gavebrev”, sendes oplysningerne til advokaten, som herefter udarbejder et udkast til gavebrevet.

Du får gavebrevet tilsendt pr. e-mail om ca. tre uger, med et følgebrev indeholdende en uddybende forklaring. Desuden får du et ekstra gavebrev til eventuelle senere brug. Der sendes samtidig en fakura på kr. 1.750 inkl. moms. Denne kan betales via netbank.