Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

30%-løsningen

Opret lige det testamente du ønsker!

Når arvingerne er søskende, nevøer, niecer m.v., der betaler tillægsboafgift, bør det overvejes at indsætte en almennyttig organisation som medarving.

Hvad er “30%-løsningen”?

Den såkaldte “30% løsning” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboafgift på 36,25% (søskende, nevøer, niecer, venner og bekendte m.fl.). “30% løsningen” giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne – og støtter samtidig en almennyttig organisation.

Benyttes denne løsning, kan de øvrige arvinger faktisk få udbetalt en større arv, end hvis alle pengene blev givet direkte til disse.

Almennyttige organisationer – såsom Ældre Sagen – betaler ikke afgift – mens visse andre arvinger skal betale op til 36,25% i afgift.

Konkret består 30% løsningen af et testamente, hvori en almennyttig organisation arver (typisk) 30% af arven på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager 70% af, hvad man efterlader sig af værdier, uden at skulle betale afgift.

Et taleksempel:

Såfremt arven/bobeholdningen eksempelvis er på kr. 1.000.000,00, og eksempelvis foreningen Ældre Sagen arver 30% mod at betale de øvrige arvingers afgifter, vil de øvrige arvinger modtage cirka kr. 28.500,00 mere efter bo- og tillægsboafgift. Ældre Sagen vil for sin ulejlighed modtage godt kr. 80.000,00, da det er overskuddet efter betaling af afgifter.

Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Nedenfor er et detaljeret beregningseksempel (bemærk, at det er 2020-tal):


Eksempel: afdøde efterlader sin formue på 1 mio. til sin niece

Indsættes en velgørende forening til at arve 30% mod at betale afgifterne for niecen, vil det give en begunstigelse af foreningen på ca. 80.000 kr. og samtidigt vil niecen få sin arv forøget med ca. 28.500 kr:


Vær opmærksom på, at arvebrøken til den almennyttige organisation som udgangspunkt skal være ca. 30%, for at en sådan løsning giver overskud til de øvrige arvinger – deraf navnet på løsningen.

Regner man med at efterlade sig mindre end ca. 544.000 kroner, vil løsningen kun give overskud til den almennyttige organisation, mens de øvrige arvinger vil modtage et mindre beløb, end hvis de havde arvet hele bobeholdningen.

Typisk målgruppe

30%-løsningen efterspørges typisk af enlige og ægtepar, der ikke selv har børn, og ønsker at begunstige eksempelvis nevøer eller niecer.

Løsningen er altid relevant at overveje, hvis man agter at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboafgift på 36,25% (søskende, nevøer, niecer, venner og bekendte m.fl.).

Typisk skal man agte at efterlade sig over ca. ½ mio. kroner til sine arvinger, førend løsningen er værd at overveje.

Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Spørg advokaten

  • 30%-løsningen passer ikke til alle – ønsker du at høre, hvorvidt 30%-løsningen ville være egnet for netop dig/jer, er du/I velkomne til at kontakte os.

Sådan bestiller du

Ønsker du/I et testamente, hvori ovennævnte 30%-løsning anvendes, kan det bestilles via MitTestamente.dk ved at trykke op knappen nedenfor.

Bestillingen foregår ved, at du svarer på spørgsmålene i vort særlige spørgeskema. Du kan eventuelt i spørgeskemaet anføre under “Særlige Ønsker”, at det er 30%-løsningen, der ønskes – selvom det dog vil fremgå af dine indtastede ønsker i øvrigt.

Ønsker du/I at oprette et testamente med 30%-løsning?

Picture of Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@mittestamente.dk

Om advokaten