Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvad bestemmer andre ugifte samlevende i deres testamenter?

Her kan du læse, hvad ugifte samlevende typisk bestemmer i deres testamenter, alt efter om:

 1. Ugifte samlevende uden børn
 2. Ugifte samlevende med fælles børn
 3. Ugifte samlevende med egne børn
Vi hjælper med ægtepagt

Cirka 1 ud af 5 henvendelser om testamenter stammer fra ugifte samlevende i faste parforhold.

Via vort særlige spørgeskema kan ugifte par få advokathjælp til at oprette et gensidigt testamente hurtigt og trygt online. Takket være spørgeskemaet er tidsforbruget lavere og testamentet koster derfor også mindre.

Læs også: Behøver en advokat lave testamentet?

1. Ugifte samlevende UDEN børn

Uden et testamente vil den afdødes forældre/søskende arve 100%.

Er man ugift og barnløs, kan man i et testamente frit bestemme over alt, der falder i arv (der er ingen tvangsarvinger).

Typisk bestemmer ugifte samlevende uden børn følgende:

 • At den, der lever længst, skal arve alt efter den anden
 • At der skal tages højde for, at der senere kunne komme børn (og/eller ægteskab)
 • At når den sidste dør og der ikke er børn, skal det hele deles med halvdelen til hver slægt – eller eventuelt til navngivne personer (niecer, søskende, velgørende organisationer?) i stedet.
 • At arven skal være særeje, således at arven ikke deles i tilfælde af arvingens separation/skilsmisse fra sin ægtefælle
 

2. Ugifte samlevende med fællesbørn

Uden et testamente er børnene enearvinger, når den ene forælder dør.

Såfremt man er et ugift par med fællesbørn, kan den længstlevende arve op til 7/8 (87,5%) af, hvad den afdøde efterlader sig, hvis der oprettes et testamente. Det kaldes et “udvidet samlevertestamente”, men er reelt blot en følge af, at man ønsker at arve ”mest muligt” efter hinanden.

Typisk vil ugifte samlevende med fællesbørn bestemme følgende:

 • At den længstlevende skal arve mest muligt efter førstafdøde
 • At alle børnene skal arve ligeligt, når den længstlevende af jer går bort
 • At der skal være en bestemmelse om børnetestamente, hvis børnene er under 18 år. Biologiske forældre vil som udgangspunkt have fortrinsret.
 • At arven til børnene skal tilhøre dem personligt som særeje, således at arven ikke skal deles med svigerbørn i tilfælde af separation/skilsmisse mv
 • At testamentet skal tage højde for, at der kunne komme flere børn eller blive indgået ægteskab efter testamentets oprettelse.

3. Ugifte samlevende med et eller flere børn fra tidligere forhold

Såfremt begge parter har barn/børn fra tidligere forhold (særbørn), kan parterne efterlade op til 7/8 (87,5%) til den anden. Det kaldes et “udvidet samlevertestamente”. Dette forudsætter, at parret på dødstidspunktet også har eller venter fælles børn eller har boet sammen i 2 år – i modsat fald kan de “kun” arve 3/4 (75%) efter hinanden.

Læs også: Sådan gør du børnenes arv til særeje

Såfremt kun den ene har børn, kan vedkommende begunstige den anden med 7/8 (87,5%) af sine værdier (forudsat at parret har boet sammen i 2 år på dødstidspunktet), mens den barnløse halvdel af parret kan begunstige den part, der har barnet, med alle sine værdier (100%).

Typisk bestemmer ugifte samlevende med særbørn følgende:

 • At den længstlevende skal arve mest muligt efter førstafdøde
 • At alle børnene skal arve ligeligt, når den længstlevende af jer går bort – eller
 • at eller flere af børnene skal arve mindst muligt – f.eks. hvis der er dårlig kontakt til børn fra tidligere forhold
 • At der skal være en bestemmelse om børnetestamente, hvis børnene er under 18 år. Biologiske forældre vil som udgangspunkt have fortrinsret.
 • At arven til børnene skal tilhøre dem personligt som særeje, således at arven ikke skal deles med svigerbørn i tilfælde af separation/skilsmisse mv
 • At testamentet skal tage højde for, at der kunne komme flere børn eller blive indgået ægteskab efter testamentets oprettelse.

Husk at begunstige hinanden på jeres pensioner, livsforsikringer og ATP

Sørg for at indsætte hinanden som navngivne begunstigede på jeres pensioner og livsforsikringer. Kontakt kundeservice hos det relevante pensionsselskab og hør nærmere. Glem heller ikke at orientere ATP om jeres parforhold, idet ATP udbetaler en dødsfaldssum til en afdød persons kæreste under visse betingelser.

Er I samlevende og ønsker at oprette et testamente?