Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Advokatfirmaets historie

Historien om Advokaterne Sankt Knuds Torv strækker sig over 140 år tilbage. Det hele begyndte i 1879. På et gammelt dokumentskab i vores arkiv står der ”Fra venner i Århus By og Omegn. 1879 – 1. November 1904”. Navnet på vores første sagfører og dennes historie er dog desværre gået tabt.

Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Den første navngivne sagfører i vores historie er overretssagfører Holger Christensen. Han havde firmaet, indtil han torsdag d. 3. februar 1944 på vej til sit hjem sidst på eftermiddagen blev skudt ved et clearingmord af den tyske besættelsesmagts terrorgruppe ”Petergruppen” som hævn mod de danske modstandsbevægelsers aktioner. Læs mere om omstændighederne bag drabet.

Efter likvideringen overtog Christian M. Krag (senior) firmaet, som han drev fra Søndergade 44 i Aarhus. Han var blandt andet fast sagfører for Landbosparekassen i Aarhus. Christian M. Krag drev firmaet til sin død d. 21. april 1965.

Hans søn, Christian Krag (junior) skulle herefter overtage firmaet, men da han endnu ikke var færdiguddannet, var dette ikke muligt. I stedet valgtes det, at sagfører Troels Hoeck udadtil skulle indsættes som indehaver af firmaet. Da Christian Krag et år senere færdiggjorde sin uddannelse, drev Christian Krag og Troels Hoeck firmaet i fællesskab indtil 1972. I de næste 7 år var Christian Krag eneejer af advokatfirmaet.

I 1980 kom advokat Anders Kirk til firmaet. Christian Krag og Anders Kirk drev firmaet sammen indtil 1991, hvor firmaet blev omdannet til det nuværende advokatfirma. Det blev omdøbt til Advokaterne Sankt Knuds Torv, og bestod nu af advokaterne Christian Krag, Anders Kirk, John Bjerre Andersen, Torben Winnerskjold, Jørgen U. Grønborg, Michael Thygesen m.fl.

Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

I 2009 blev Advokaterne Sankt Knuds Torv omdannet til et partnerselskab (P/S). Advokatfirmaet har i dag også en afdeling i Aalborg. Samlet set består firmaet af 15 advokater, advokatsekretærer, egen bogholderi, en række dygtige jurastuderende m.v.

Der er sket meget siden vores advokatfirma for over 140 år siden firmaet blev grundlagt. Vores mål har dog ikke ændret sig – At yde en professionel og tryg rådgivning til alle vores klienter.

Vores adresse

MitTestamente.dk
c/o Adv. Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31,
8000 Århus C

Telefon 8618 6846
Skriv til adv. Ulrik Grønborg

Picture of Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@mittestamente.dk

Om advokaten