Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvem er dine arvinger?

Hvis du sidder i uskiftet bo indtil din død, vil halvdelen af det uskiftede bo falde i arv efter dig. Den anden halvdel anses for arv efter din afdøde ægtefælle. 

Ved din død sker delingen på den måde, at den ene halvdel af formuen vil tilfalde din afdøde ægtefælles efterkommere. Den anden halvdel vil tilfalde din slægt.

Der beregnes ikke arv fra din afdøde ægtefælle til dig. 

  1. Hvis dine forælder er gået bort før dig, er det dine forældres børn og børnebørn (dvs. dine søskende og eventuelle halvsøskende, og i anden række deres børn), der arver den halvpart, der falder i arv efter dig.
  2. Hvis dine forælder er gået bort før dig, og du var enebarn, er det i stedet dine dine bedsteforældre og i anden række deres børn (dvs. dine mostre, fastre m.v), der er arvinger. Dine fætre og kusiner arver ikke efter dig.
  3. Er der ved din død ingen arvinger efter dig, dvs. hverken børn/børnebørn eller efterkommere efter dine forældre eller børn efter dine bedsteforældre, tilfalder hele det uskiftede bo din afdøde ægtefælles livsarvinger.

Er et af din ægtefælles børn gået bort før dig, vil barnets eventuelle børn overtage arveretten. Det afdøde barns eventuelle ægtefælle overtager ikke det afdøde barns lod.

Hvis alle din ægtefælles livsarvinger går bort før dig, skal boet ved din død deles efter samme regler, som hvis din ægtefælle var død uden at efterlade sig livsarvinger. Hvis du ved din død ikke har indgået nyt ægteskab, skal formuen ved din død deles med halvdelen til hver ægtefælles arvinger. Er der ved din død kun arvinger efter én af jer, arver de det hele.

Hvis du skifter boet, mens du er i live:

Hvis det uskiftede bo skiftes, mens du er i levende live, skal boet deles på grundlag af boets størrelse på skiftets tidspunkt, dvs. uanset om formuen er større eller mindre end på tidspunktet for førstafdødes død. 

Du vil i givet fald være en af arvingerne efter din afdøde ægtefælle – din arvelods størrelse afhænger af, om din ægtefælle havde oprettet et testamente og af, om han/hun gik bort før 01.01.2008, hvor arvereglerne blev ændret. 

To ting, du som enke/enkemand kan opnå med et testamente:

1. Beskyt dine arvinger:

Hvis du ønsker at beskytte arven efter dig, skal du gøre arven til særeje. Dette ønsker langt de fleste. Har du også dette ønske, bør du oprette et testamente.

Gøres arven til særeje indgår den ikke i bodelingen, såfremt en af dine arvinger senere skal skilles.

Da du sidder i uskiftet bo, kan du i testamentet kun bestemme særeje over den halvdel (50 %) af det uskiftede bo, der juridisk anses for at falde i arv efter dig.

2. Lav om på arvens fordeling:

Ønsker du, at andre end dine slægtsarvinger skal arve dig, skal du oprette et testamente.

Da du sidder i uskiftet bo kan du ved testamente kun disponere over den halvdel af det uskiftede bo, som falder i arv efter dig.

Dine slægtninge er ikke tvangsarvinger. Du kan derfor frit oprette et testamente, hvor du bestemmer, hvorledes din halvdel af det uskiftede bo skal fordeles efter din død.

I et testamente kan du også støtte en bestemt forening med et kontant beløb, ligesom at du kan bestemme at specifikke genstande skal tilfalde bestemte arvinger.

Picture of Advokatens anbefaling til dig:

Advokatens anbefaling til dig:

I din situation vil du have fordel af at oprette et testamente.

I et testamente vil du selv kunne udpege din arvinger og bestemme, hvad der er en passende arv til hver arving.

Opret testamente med advokathjælp for kr. 2.950,00

14 dages returret

Hvordan opretter du et testamente?

  1. Oplys din ønsker via telefon 8618 6846 eller vort spørgeskema.
  2. Modtag et udkast. Advokaten udfærdiger et udkast og sender dig det.
  3. Tilretning. Har du rettelser eller spørgsmål, afklares det via telefon eller e-mail.
  4. Det færdige testamente. Du modtager det endelige testamente, parat til underskrift.

Eksempel på skræddersyet testamente:

Hos MitTestamente skræddersyer vi dit testamente. Det kan derfor formuleres helt, som du ønsker det.

Hvem skal betale arveafgiften?

Ofte ønsker enlige uden børn, at deres formue skal falde i arv til deres søskendes børn, dvs. nevøer og niecer. 

I den forbindelse er det særligt vigtigt at være opmærksom på arveafgiften, dvs. bo- og tillægsboafgiften, som skal betales til staten:

Nevøer, niecer, søskende, venner m.v. vil alle skulle betale bo- og tillægsboafgift af arven svarende til 36,25 %.

Du kan dog nedsætte afgiften betragtelig ved at oprette et testamente, hvor du gør brug af den såkaldte “30%-løsning“. Kort fortalt indebærer dette, at du i dit testamente støtter et velgørende formål uden at de øvrige arvingers arv nedsættes.

Undgå arvestrid i familien

I TV2-dokumentar-serien ”Når arven splitter os” ser man, hvor galt det kan gå, når der ikke er styr på testamente.  TV-programmerne viser, at arvestrid kan forebygges, hvis man i tide udtrykker sine ønsker klart i et testamente.

Advokat Ulrik Grønborg medvirker i programmerne som specialist i arveret.

Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse
Der er altid mindst 2 advokater, der kigger alle dokumenter igennem

Dine fordele ved at vælge MitTestamente:

  1. Du får advokathjælp til at lave et individuelt tilpasset testamente.
  2. Bestillingen sker nemt online, hvilket sparer tid og penge.
  3. Du får den ekstra tryghed, der ligger i, at ”fire øjne ser bedre end to”: Alle dokumenter laves og gennemgås af to advokater, der har speciale i arv og testamente.

Opret testamente med advokathjælp for kr. 2.950,00

14 dages returret

Author picture

”En god oplevelse – var lidt skeptisk i starten, da det foregår elektronisk. Men der var “rigtige mennesker” som man kunne spørge. Sidder tilbage med en god følelse – har endelig fået nedskrevet det, som man har gået indebrændt med i lang tid – og det tager ikke ret lang tid.”

Vidmar Lynglund

5/5
Author picture

"Det var nemt, overskueligt og det var især godt med muligheden for et telefonmøde om nødvendigt.

Desuden er det tidsbesparende, og man får tid til lige at tænke sig om, før man skriver under. Jeg har ingen forslag til forbedringer – jeg synes at det fungerer optimalt."

Pernille Brandt

5/5

Kontakt os

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.

Send os en e-mail

Du er velkommen til at kontakte os pr. e-mail. Det koster ikke noget at spørge.

Ring på tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.