Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan du give en anden ret til at træffe beslutninger på dine vegne,
hvis du i fremtiden ikke selv er i stand hertil.

Alle fremtidsfuldmagter skrives af to advokater med speciale i fremtidsfuldmagter.
Du får dermed den ekstra tryghed, der ligger i, at ”fire øjne ser bedre end to”.


Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Advokater med speciale i fremtidsfuldmagter

Rabat for Ældre Sagens medlemmer

Gratis telefonmøde med advokaten

Advokatgaranti: 
Tilfredshed eller pengene retur

Oprettelse af fremtidsfuldmagt

Hos os får du kyndig advokathjælp til at oprette din fremtidsfuldmagt. Vi er mindst to advokat, der sammen gennemgår fremtidsfuldmagten, således at intet bliver overset. På denne måde kan vi sikre, at fremtidsfuldmagten passer præcist til dine ønsker.

Vi har lavet et digitalt spørgeprogram, der stille og roligt guider dig trygt igennem de forskellige valgmuligheder, man kan vælge i en fremtidsfuldmagt. Kommer du i tvivl undervejs, har du mulighed for at ringe direkte til vores juridiske medarbejdere, der kan besvare dine spørgsmål om fremtidsfuldmagten. 

Video: Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Afspil video
Advokat Ulrik Grønborg, speciale i fremtidsfuldmagter

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagter er et dokument, hvormed du giver en anden (typisk en slægtning eller ven) ret til at træffe bestemte beslutninger og handle på dine vegne. Fremtidsfuldmagten træder ikke i kraft med det samme. 

Fremtidsfuldmagten bestemmer på forhånd, hvem der skal handle på dine vegne, hvis du i fremtiden ikke selv er i stand hertil.

Fremtidsfuldmagten vil eksempelvis kunne træde i kraft, hvis du på et tidspunkt bliver så syg, at du ikke er stand til at træffe de rigtige beslutninger.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvordan dine fremtidige forhold skal være. Du sørger på denne måde for, at der på forhånd er taget stilling til dine ønsker.

Opretter du ikke en fremtidsfuldmagt vil der skulle sættes gang i det offentligt fastsatte værgemål, hvor Familieretshuset efter omstændighederne uden inddragelse af din mening eller samtykke skal starte et værgemål.

Hvad må fuldmægtigen gøre?

Hvis du vælger at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du beslutte dig for, hvem der i fremtiden skal handle på dine vegne. Den person, som du i fremtidsfuldmagten giver disse rettigheder til, kaldes en ”fuldmægtig”. Du kaldes ”fuldmagtsgiveren”. 

At oprette en fremtidsfuldmagt betyder ikke, at du ikke længere kan træffe beslutninger selv. Fremtidsfuldmagten får først virkning, når du ikke længere selv er i stand til varetage dine forhold. Fremtidsfuldmagten er derfor “inaktiv”, indtil der er brug for den.

Den person, der skal varetage dine interesse efter fremtidsfuldmagten, kan således ikke handle på dine vegne før, at fremtidsfuldmagten sættes i kraft.

Du bestemmer selv, hvilke beføjelser din fuldmægtig skal have. I fremtidsfuldmagten sondres der mellem personlige forhold og økonomiske forhold. Du kan vælge, at fuldmægtigen skal have beføjelser til én af de to eller begge. Du kan læse mere om forskellen her.

Ønsker du, at din udvalgte fuldmægtig også skal kunne handle på dine vegne allerede nu, skal du oprette en generalfuldmagt. Udover at generalfuldmagten træder i kraft med det samme, er den anden fordel, at man ikke skal vente på Familieretshusets sagsbehandlingstid for at aktivere fremtidsfuldmagten.

Så længe du er i stand til at give instrukser, skal den anden person følge dine beslutninger og handle i din interesse. Du deler kort sagt dine beføjelser med en anden. Du kan til enhver tid tilbagekalde generalfuldmagten, hvis du ikke er tilfreds med fuldmægtigen.

Det er muligt både at have en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt på samme tid. Derfor tilbyder vi altid at udarbejde en generalfuldmagt samtidig med fremtidsfuldmagten. Dette gør vi gratis, når man bestiller en fremtidsfuldmagt.

Fordele ved brug af både fremtidsfuldmagt og generalfuldmagt

Nogle vælger at oprette begge ovennævnte fuldmagtstyper. Derved får du fordelene fra begge fuldmagtstyper:

  1. En generalfuldmagt er en fordel, hvis du lægger stor vægt på, at fuldmagten kan anvendes straks, at du – eller den person, du har tillid til som fuldmægtig – skønner det passende. Der er ikke risiko for at skulle vente længe på Familieretshusets sagsbehandling, indhentelse af lægeudtalelse m.v.
  2. En fremtidsfuldmagt kan først anvendes, når en læge har erklæret, at det er nødvendigt. En fremtidsfuldmagt kan i visse situationer fremstå som et “stærkere” dokument, fordi det registreres digitalt og skal vedkendes for en notar i overensstemmelse med Lov om fremtidsfuldmagter. Det kan være til gavn for fuldmægtigen, hvis nogen senere skulle betvivle, at fuldmægtigen handler på dine vegne.

Prisen for en fuldmagt er normalt kr. 2.550,00 inkl. moms. Er du medlem af Ældre Sagen ydes kr. 800,00 i rabat, således at prisen bliver kr. 1.750,00.

Ønsker du og din ægtefælle enslydende fuldmagter, kan I få den anden fuldmagt til kr. 750,00.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle borgere over 18 år kan oprette en fremtidsfuldmagt, medmindre man er under værgemål.

Fremtidsfuldmagten er især relevant for personer, der allerede er syge på et tidligt stadie i sygdomsforløbet og stadig kan handle fornuftsmæssigt.

Derudover er fremtidsfuldmagt relevant for personer, der ønske at sikre deres økonomiske og personlige forhold, hvis de senere skulle blive syge eller rammes af en ulykke.

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

1. Udfyld spørgeprogrammet

2. Modtag et udkast

3. Meddel evt. rettelser

4. Modtag endelig fuldmagt

5. Underskriv med NemID

6. Vedkend fuldmagten hos notaren

Parat til at bestille?

Ønsker du/I at oprette fuldmagt?

Author picture

"Det var nemt, overskueligt og det var især godt med muligheden for et telefonmøde om nødvendigt.

Desuden er det tidsbesparende, og man får tid til lige at tænke sig om, før man skriver under. Jeg har ingen forslag til forbedringer – jeg synes at det fungerer optimalt."

Pernille Brandt

5/5

Hvem behøver en fremtidsfuldmagt?

De fleste mennesker med fast ejendom (såsom et hus eller sommerhus) eller opsparing (såsom bankkonti, obligationer, aktier osv.) bør overveje at oprette fremtidsfuldmagt.

Hvis du ikke opretter en fremtidsfuldmagt, og du bliver ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, kan det blive nødvendigt, at myndighederne udpeger en værge for dig, således at du kommer under værgemål.

Bestil en fuldmagt

Dette indebærer, at din formue skal administreres efter de meget strenge regler om anbringelse og bestyrelse af midler tilhørende personer under værgemål. Dine likvide midler og værdipapirer skal bestyres i en forvaltningsafdeling, og din værge skal have Familieretshusets samtykke til en række dispositioner.

Iværksættelsen af værgemålet har lang sagsbehandlingstid, og man kan derfor risikere, at man ikke kan foretage de ønskede dispositioner i tide. Ved oprettelse fremtidsfuldmagt opnår du en væsentlig kortere sagsbehandlingstid.

Hvis du vil vide mere om forskellen mellem fremtidsfuldmagt og værgemål, kan du læse mere ved at klikke her.

Hvordan vælger man en fuldmægtig?

Selv om fuldmægtigen forventes at handle i din interesse og at bruge dine penge og ejendom til din fordel, har vedkommende en høj grad af frihed til at gøre som vedkommende skønner bedst. 

Det er derfor afgørende, at du vælger en person, som du kan stole på, når du udpeger vedkommende til din fuldmægtig i fremtidsfuldmagten.

Du kan vælge at have flere fuldmægtige i din fremtidsfuldmagt. Du kan også bestemme, at én fuldmægtig skal bestemme over dine personlige forhold, mens at én anden skal bestemme over dine økonomiske forhold.

Før du vælger en fuldmægtig, bør du spørge dig selv:

  • Stoler jeg på personen?
  • Forstår personen mine behov og ser tingene fra min synsvinkel? Vil personen følge mine ønsker, hvis jeg en dag ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv?
  • Er personen villig til at bruge den tid og arbejde, som er nødvendig for at udføre hvervet som fuldmægtig?
  • Er personen i stand til at besøge mig og/eller holde kontakt pr. telefon?
  • Har personen indsigt i økonomiske spørgsmål? Hvis det ikke er tilfældet, vil personen sørge for at få bistand fra eksperter?

Fuldmægtigens pligter

Den person, som du ønsker at give fremtidsfuldmagt til, får visse pligter og ansvar. Den væsentligste pligt for fuldmægtigen er, at vedkommende skal handle i din interesse og i overensstemmelse med dine ønsker i fremtidsfuldmagten.

En fuldmægtig skal holde dine midler adskilt fra sine egne. Fuldmægtigen må ikke begunstige sig selv ved sine handlinger – medmindre du da udtrykkeligt anfører i en særskilt instruks til fuldmægtigen, at vedkommende gerne må dette.

Fuldmægtige skal opbevare dokumentation (og evt. føre regnskab) for de handlinger, vedkommende foretager sig på dine vegne.

Hvis din fuldmægtig ikke længere kan hjælpe

Det kan ske, at den fuldmægtig, som du har udpeget, ikke har mulighed for at tiltræde som din fuldmægtig, eller at personen senere må stoppe som din fuldmægtig. For at imødekomme denne risiko, er det muligt at indsætte en subsidiær fuldmægtig.

Du kan således vælge, hvem, der skal træde til, når din fuldmægtig ikke længere kan eller vil være din fuldmægtig. En subsidiær fuldmægtig kan først handle på dine vegne, når din primære fuldmægtig træder tilbage, eller hvis din primære fuldmægtig i særlige tilfælde er inhabil.

Hvem skal udarbejde min fremtidsfuldmagt?

For at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du for det første få udarbejdet selve dokumentet. Dette kan eksempelvis gøres hos din advokat eller igennem billige skabeloner på internettet, som ikke er udarbejdet af advokater.

Vi anbefaler altid, at man benytter en advokat til at udarbejde juridiske dokumenter. Ved at benytte en advokat er du sikker på, at fremtidsfuldmagten er juridisk bindende, og at der ikke er utilsigtede bestemmelser i dokumentet. Det er besværligt at ændre fremtidsfuldmagten, så snart den er sat i kraft.

Familieretshuset kan nægte at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, hvis fremtidsfuldmagtens indhold ikke er ordentlig, eller hvis der er fejl i registreringen af fremtidsfuldmagten. Det er derfor vigtigt, at fremtidsfuldmagten udarbejdes og registreres korrekt

Ønsker du vores advokatbistand til udarbejdelsen af din fremtidsfuldmagt, garanterer vi, at fremtidsfuldmagten er helt i overensstemmelse med dine ønsker, og at kvaliteten er i top.
 
Bestiller du en fremtidsfuldmagt hos os, er du sikret kvalitet. Alle dokumenter er udarbejdet af advokater specialiseret i familieret. Hos os er der altid mindst to advokater, der gennemgår hver fremtidsfuldmagt. Ved at have flere erfarne øjne på hver fremtidsfuldmagt, sikre vi, at intet bliver overset. 

Prisen for en fremtidsfuldmagt er normalt kr. 2.550,00 inkl. moms. Er du medlem af Ældre Sagen ydes der kr. 800,00 i rabat, således at prisen bliver kr. 1.750,00.

Ønsker både du og din ægtefælle enslydende fuldmagter, kan I få den anden fuldmagt til kun kr. 750,00.

Prisen inkluderer rådgivning over e-mail og telefon, samt en skræddersyet fremtidsfuldmagt, der tager højde for alle dine ønsker. 

Hertil kommer kr. 300 i notargebyr, når fremtidsfuldmagten skal vedkendes hos notaren (du får vejledning i, hvor og hvordan det vedkendes).

Ønsker du/I at oprette fuldmagt?

Author picture

”En god oplevelse – var lidt skeptisk i starten, da det foregår elektronisk. Men der var “rigtige mennesker” som man kunne spørge. Sidder tilbage med en god følelse – har endelig fået nedskrevet det, som man har gået indebrændt med i lang tid – og det tager ikke ret lang tid.”

Vidmar Lynglund

5/5

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

Når du har fået udarbejdet din fremtidsfuldmagt, skal du følge en række trin før, at fremtidsfuldmagten bliver registreret. En fremtidsfuldmagt kan ikke benyttes i fremtiden, hvis den ikke er oprettet på korrekt vis.

For at oprette fremtidsfuldmagten skal du foretage to trin:

1. Registrering i Fremtidsfuldmagtsregisteret

I modsætning til traditionelle fuldmagter, skal fremtidsfuldmagten uploades og registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Her skal fremtidsfuldmagten underskrives digitalt med NemID. Dette sker igennem Tinglysningssystemet. 

2. Vedkendelse for notaren

Når fremtidsfuldmagten er registreret i Fremtidsfuldmagtsregisteret, skal du over for notaren vedkender dig fremtidsfuldmagten. Dette koster et gebyr på 300,00 kr.

Notaren sikre, at du kan handle fornuftsmæssigt, og at fremtidsfuldmagten er et udtryk for dine ønsker. Notaren påtegner herefter fremtidsfuldmagten digitalt.

Herefter er fremtidsfuldmagten gyldigt oprettet, og fremtidsfuldmagten er således klar til brug. 

Ønsker du at oprette din fremtidsfuldmagt hos os, sørger vi for registreringen i fremtidsfuldmagtsregisteret. 

Aktivering af fremtidsfuldmagten 

Når du bliver syg eller andet, der gør, at du selv ikke kan varetage dine interesser, kan fremtidsfuldmagten sættes i kraft. 

Det er Familieretshuset, der aktiverer fremtidsfuldmagten. Aktiveringen sker ved, at du selv eller dine fuldmægtige indgiver en anmodning til Familieretshuset. 

Anmodningen sker ved fremsendelse af en “Blanket om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt”, som findes på Familieretshusets hjemmeside. Samtidig skal der som udgangspunkt indsendes en lægeerklæring. 

Før at anmodningen fremsendes, skal dine fuldmægtige have drøftet aktiveringen med dig, medmindre at du ikke er i stand hertil. Har du valgt at have flere fuldmægtige, skal de i forening indgive blanketten. 

Familieretshuset skal herefter vurdere, om betingelserne for aktiveringen er opfyldt. I denne vurdering inddrages din aktuelle sundhedstilstand, lægeerklæringen og selve fremtidsfuldmagten. Der gives samtidig dine nærmeste pårørende underretning om anmodningen.

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver fremtidsfuldmagten aktiveret, og din fuldmægtig kan nu handle på dine vegne. 

Ønsker du/I at oprette fuldmagt?