Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Fremtidsfuldmagt eller værgemål?

Hvad er forskellen på en fremtidsfuldmagt og et værgemål?

Både en fremtidsfuldmagt og værgemål vedrører den situation, hvor et menneske af den ene eller anden grund ikke kan træffe beslutninger på sine egne vegne. Det kan f.eks. være pga. demens, blodprop eller anden ulykke.

I en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til det. Fremtidsfuldmagten opretter du, mens du er ved dine fulde fem.

Har du ikke oprettet en fremtidsfuldmagt, og kommer du en i tilstand, hvor det ikke er muligt for dig at træffe dine egne beslutninger, skal der etableres et værgemål for dig. Ved et værgemål er det Familieretshuset, der bestemmer, hvem der skal være dine værge.

Behøver jeg oprette en fremtidsfuldmagt, når jeg kan få en værge?

Både en værge og en fremtidsfuldmægtig er en person, der er bemyndiget til at træffe beslutninger på et andet menneskes vegne, hvis det pågældende menneske ikke selv er i stand hertil. Men her stopper ligheden også. Der er stor forskel på, om du har en fremtidsfuldmagt eller om du er under værgemål. Nedenfor kan du læse om nogle af forskellene.

Parat til at bestille?

Hvem skal træffe beslutninger på dine vegne?

Ved et værgemål et det Familieretshuset, der bestemmer, hvem din værge skal være. Det kan enten være et familiemedlem eller en af Familieretshuset faste professionelle værger. Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, er det dig, der suverænt bestemmer, hvem der skal være fuldmægtig for dig.

Der kan kun være én værge, men der kan godt være flere fremtidsfuldmægtige. Det betyder f.eks., at kun ét af dine børn kan være værge for dig, men hvis du har en fremtidsfuldmagt, bestemmer du selv, om alle børnene skal være fuldmægtige for dig.

Hvis du ønsker, at din ægtefælle skal være den, der træffer beslutninger på dine vegne

Hvis du ønsker, at din ægtefælle skal være den, der træffer beslutninger på dine vegne, er forskellen på værgemål og fremtidsfuldmagt meget stor.

Hvis din ægtefælle udpeges som din værge af Familieretshuset, vil din ægtefælle være under Familieretshusets tilsyn, din formue skal anbringes i en forvaltningsafdeling, og Familieretshuset skal give tilladelse til formueforbrug.

Hvis din ægtefælle derimod er fremtidsfuldmægtig for dig, er der ikke et aktivt tilsyn fra Familieretshuset, din formue er fri, og din ægtefælle skal ikke have tilladelse til formueforbrug.

Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstiden for at få etableret et værgemål er længere end sagsbehandlingstiden for at få en fremtidsfuldmagt sat i kraft. 

Sagsbehandlingstiden for et værgemål er minimum dobbelt så lang som sagsbehandlingstiden for at få en fremtidsfuldmagt sat i kraft og ofte vil den være endnu længere. Det skyldes, at der i værgemålsloven er en række krav til de ting, som Familieretshuset skal undersøge, før et værgemål kan etableres. 

Pga. sagsbehandlingstidens længde for et værgemål er der nogen, der har oplevet, at nabokonen ikke kunne sælge huset, fordi manden var blevet dement og derfor ikke kunne underskrive købsaftalen, og andre har oplevet, at manden mistede den ønskede plejehjemsplads, fordi han ikke selv kunne sige ja tak til den

Hvem bestemmer over fremtidsfuldmægtigen og værgen?

En værges pligter og rettigheder er fastlagt i værgemålsloven. En fremtidsfuldmægtigs pligter og rettigheder bestemmer du i selve fremtidsfuldmagten.

Hvad hvis huset skal sælges?

Processen omkring hussalg er væsentligt mere enkel, hvis der er en fremtidsfuldmagt, end hvis der er et værgemål. Du kan i din fremtidsfuldmagt bestemme, at fuldmægtigen kan sælge dit hus. 

Har du ikke en fremtidsfuldmagt, og må der derfor etableres et værgemål for dig, kan værgen ikke blot sælge dit hus. Her skal købsaftalen først godkendes af Familieretshuset, når køber og sælger har underskrevet.

Hvis du ønsker, at dine børn skal modtage gaver fra dig, selvom du ikke selv kan give dem

Har du et ønske om, at en del af din formue kan videregives til dine børn i form af større økonomiske (evt. skattefrie) gaver, også selvom du ikke selv er i stand til at gøre det, kan du i en fremtidsfuldmagt bestemme, at fuldmægtigen kan give gaver til dine børn. 

Hvis du er under værgemål, er din formue låst, og din værge skal have Familieretshusets tilladelse til at give større økonomiske gaver til dine børn.

Hvorfor bør jeg overveje at oprette en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan ses som en form for personlig forsikring, som du opretter på samme måde som en husforsikring. Man håber i bund og grund, at man aldrig får brug for en forsikring, men den er virkelig rar at have, hvis ”uheldet er ude”.

Hvis du har oprettet en fremtidsfuldmagt, har du en væsentligt større selvbestemmelse over din situation, end du har ved et værgemål, hvis du en dag mister evnen til at træffe dine egne valg og beslutninger. 

En fremtidsfuldmægtig har det også væsentligt lettere end en værge, da fremtidsfuldmagten ikke er underlagt et aktivt tilsyn fra Familieretshuset.


Artiklen er skrevet til MitTestamente.dk af advokat Marie Rud Hansen, som er partner i KASUS Advokater P/S, Torvet 1A, 8600 Silkeborg. Tidligere har Marie Rud Hansen været funktionsleder i Familieretshusets værgemålskontor. Marie Rud Hansen rådgiver klienter i hele Østjylland. 

Picture of Marie Rud Hansen

Marie Rud Hansen

Advokat med speciale i familie- og arveret ved KASUS Advokater.

Tlf. 3360 3031
e-mail: mrh@kasusadvokater.dk