Skifte af dødsbo

Det er en god idé at få professionel hjælp til den praktiske afvikling af dødsboer, selvom det ikke er et lovkrav.

Vores kontor ligger i Aarhus, men vi kan hjælpe med opgørelsen af et dødsbo, uanset hvor i landet I bor.

Vi har stor erfaring med behandling af dødsboer på samtlige arvingers vegne og bistår med samtlige opgaver i forbindelse med opgørelsen af et dødsbo, hvilket bl.a. kan omfatte følgende:

 • Indrykning af proklama i Statstidende.
 • Opsigelse af betalingsaftaler, abonnementer m.v.
 • Udarbejdelse af åbningsstatus.
 • Indhentelse af vurdering af boets aktiver.
 • Korrekt fordeling af gæld – kreditorer skal have deres fordringer betalt, før arven kan fordeles.
 • Rådgivning om arvens fordeling, herunder fortolkning af testamente.
 • Salg af fast ejendom eller overdragelse til arvingerne.
 • Udlæg af arven til arvingerne.
 • Rådgivning om boets skatteforhold – den oplagte løsning er ikke altid den mest fordelagtige.
 • Rådgivning om boafgift.
 • Udarbejdelse af selvangivelse for boet.
 • Udarbejdelse af boopgørelse.
 • Indlevering af åbningsstatus, eventuel selvangivelse samt boopgørelse til rette myndigheder og indenfor de af loven fastsatte tidsfrister
 • Indbetaling af boafgift samt eventuel dødsboskat til tiden.

Priser

Som noget unikt kan vi tilbyde dødsbobehandling til faste priser. Større boer koster mere ned mindre boer uden fast ejendom – men prisen er stadig lav.

Har dødsboet en stor formue (et såkaldt skattepligtigt dødsbo), har vi lavet en særlig salærberegner online, så du også i denne type kan få et prisestimat på forhånd.

Her kan du på vort advokatkontors hjemmeside læse mere om behandling af dødsboer (åbner i ny fane).

Du er også velkommen til at ringe på 8613 6846 eller skrive direkte til advokat Kristian Ravn-Petersen, krp@askt.dk, som er ekspert på dette område.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@mittestamente.dk

Om advokaten