Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Andre ydelser

Vi er advokater med speciale i familieret og arv. Vi hjælper dagligt med udfærdigelse af testamenter, ægtepagter og fuldmagter – men vi har også lang erfaring med følgende:

Advokatrådgivning

Retssager

  • Arvestridigheder er desværre ikke usædvanlige. Med kyndig advokathjælp kan striden dog stoppes så hurtigt som muligt. Vi giver gerne en neutral, sagkyndig  ekspertvurdering af sagen, ligesom vi kan hjælpe med at mægle forlig.

Skifte af dødsbo

  • Det er en god idé at få professionel hjælp til den praktiske afvikling af dødsboer. Vi har stor erfaring på dette område, og vi hjælper gerne uanset, hvor i landet I bor.

Skifteretsattest som adkomst

  • En skifteretsattest er din dokumentation for, at du kan råde over afdødes aktiver. Ved at få tinglyst skifteretsattesten bliver du registreret som ejendommens ejer.

Anden juridisk rådgivning

  • Måtte du have brug for anden juridisk rådgivning, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper gerne, og det koster ikke noget at spørge.

 

Picture of Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@mittestamente.dk

Om advokaten