Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Overvej dette før du giver alt til konen

Denne artikel henvender sig til dig der har et eller flere særbørn og

  • Ønsker at særbarnet/børnene skal arve så lidt som muligt
  • Ikke kan få samtykke til uskiftet bo og derfor skal finde alternative måder at sikre din hustru
  • Har en formue af en sådan størrelse at 1/32 (ca. 3%) heraf beløber sig til en større sum
Mit Testamente | Ældre Sagens Advokatforbindelse

Løsning 1: Opret testamente

I et gensidigt testamente kan I bestemme, at den længstlevende skal arve mest muligt, svarende til at den længstlevende kan beholde 15/16 (93,75 %) af jeres samlede bo, såfremt I alene har delingsformue/fælleseje i jeres ægteskab.

Med denne løsning vil dit særbarns tvangsarv maksimalt udgøre 6,25 % såfremt du bliver førstafdøde, og 25 % såfremt du bliver længstlevende. Har du flere børn vil den nævnte tvangsarvebrøk skulle deles mellem børnene.

 ✓ Din hustru kan beholde 93,75 %

 ✓ Du stiller dig ikke ringere ved skilmisse

Løsning 2: Overfør alt til hustruen og opret ægtepagt om fuldstændigt særeje

Det kan være fristende at overføre alt til din hustru og derefter oprette ægtepagt om fuldstændigt særeje. Således kan du helt undgå at udrede arv til dit særbarn/dine særbørn.

Det har dog den store ulempe, at det stiller dig meget dårligt ved skilsmisse. Man kan ikke aftale, at ægtepagten og ejerforholdene kun skal være gældende ved død – de vil også være gældende ved skilsmisse. Det betyder, at din kone nu ejer alt og hun er ikke forpligtet til at dele noget af det med dig, såfremt I måtte gå fra hinanden. Du går således fra at kunne udtage 50 % ved skilsmisse til at kunne udtage 0 % ved skilsmisse.

Denne løsning kan ikke anbefales.

 ✓ Din hustru kan beholde (op mod) 100 %

 ✓ Du stilles VÆSENTLIGT ringere ved
     skilsmisse

Løsning 3: Opret ægtepagt om kombinationssæreje for ting i lige sameje og et testamente

En ægtepagt om kombinationssæreje medfører, at længstlevendes særeje bliver fuldstændigt særeje, mens førstafdødes særeje bliver delingsformue. Det betyder, at den længstlevende kan beholde sit eget særeje uden at skulle dele med førstafdødes arvinger, men samtidig modtage boslod og arv fra førstafdøde.

Hvis I opretter en ægtepagt om kombinationssæreje vedrørende de ejendele, som tilhører jer i lige sameje, og desuden opretter gensidigt testamente, hvor I begunstiger hinanden mest muligt, vil længstlevende få 31/32 (96,875 %) af de ejendele, som tilhører jer i lige sameje.

Det er væsentligt, at ægtepagten kun gælder de ejendele, som I ejer i lige sameje, f. eks. en ejerbolig, hvor I begge står som tinglyste ejere.

Den store fordel er, at du kan forøge din hustrus arv uden at stille dig selv dårligere ved en eventuel skilsmisse. Hvis ægtepagten kun vedrører ejendele, som I ejer i lige sameje, er den ”skilsmisseneutral”, og har kun betydning ved dødsfald.  

 ✓ Din hustru kan beholde 96,875 %

 ✓ Du stiller dig ikke ringere ved skilsmisse

Picture of Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@mittestamente.dk

Om advokaten