Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Testamentetjek

Få gennemgået dit nuværende testamente

Vil du gerne have undersøgt, om dit nuværende testamente stadig opfylder dine ønsker?

 • Er dit nuværende testamente “fremtidssikret”.
 • Indeholder testamentet fejl og mangler?
 • Er der taget stilling til alle situationer.
 • Er arven fordelt optimalt til dine arvinger.
Afspil video

Få Ældre Sagens advokatforbindelse til at tjekke, om dit nuværende testamente er “fremtidssikret” i forhold til de nye regler. Det er ikke usædvanligt, at testamenter er “forældede” og bør ajourføres – nedenfor er beskrevet de mest udbredte fejl og mangler i testamenter.

Fejl og mangler i mange testamenter

Selv om et testamente umiddelbart kan se ud til at være gyldigt og er underskrevet for en notar i retten, kan der være store huller i testamentets indhold. Hos MitTestamente.dk spørger vi altid nye klienter om, hvorvidt de tidligere har oprettet et testamente. Hvis svaret er ja, beder vi om at modtage testamentet til et juridisk eftersyn.

Vi har derved desværre konstateret en række almindelige fejl og mangler, som går igen i mange allerede oprettede testamenter.

Dette gælder ikke blot testamenter, som folk har formuleret på egen hånd, men også testamenter, der er udarbejdet med advokatbistand.

Typisk består testamenternes mangler i, at der ikke er taget stilling til alle situationer. Eksempelvis er der ofte ikke taget stilling til, hvem der skal arve i anden række, hvis en arving går bort før den person, der har oprettet testamentet.

Når et testamente ikke tager stilling til arvens fordeling i en konkret situation, er det op til fortolkning, hvem der i stedet skal arve. Dette fører til ubehagelige stridigheder blandt arvingerne og ofte ender arven med at gå til andre end afdøde måske umiddelbart ville have ønsket.

 

Testamenter: Top 10 typiske fejl (i tilfældig rækkefølge)

 1. Man har undladt at ”fremtidssikre” testamentet ved at tage højde for, at arveloven kan være ændret ved testators død, at parterne senere indgår ægteskab eller får (flere) børn.
 2. Man har glemt i indledningen at tilbagekalde tidligere oprettede testamenter.
 3. Testamentet indeholder bestemmelser om, hvem der skal modtage forsikringssummer og pensionsudbetalinger (det skal meddeles pensionsselskabet direkte).
 4. Man har glemt, at testator sidder i uskiftet bo og derfor ikke kan testere over den halvdel af det uskiftede bo, der falder i arv efter den afdøde ægtefælle.
 5. Testamentet indeholder ønsker, der er i strid med reglerne om tvangsarv – eksempelvis bestemmelser om, at en samlever skal have brugsret til en fast ejendom, hvis friværdi overstiger den kvantitative testationskompetence.
 6. Testamentet mangler klare bestemmelser om, hvem der skal arve, hvis en arving eller legatar ikke overlever testator (subsidiære arvinger).
 7. I testamentet er det blot bestemt, at arven skal være arvingens ”særeje” uden at præcisere, hvilken type særeje, der menes – og om arvingen senere skal kunne ophæve særejebestemmelsen ved ægtepagt.
 8. Man glemmer i et gensidigt testamente at tage højde for alle dødsfaldsrækkefølger, eksempelvis at den yngste kan dø først – eller at parterne kan dø samtidigt.
 9. Gensidige testamenter mellem ægtefæller mangler bestemmelser om arvens fordeling ved skifte i levende live (man forudsætter, at længstlevende vil sidde i uskiftet bo til sin død).
 10. Gensidige testamenter mangler bestemmelser om længstlevendes ret til at ændre testamentet.

Få gennemgået testamentet

Vi opfordrer dig til, at du kontakter din advokat med henblik på at få efterset dit testamente, der måske er oprettet for mange år siden, men stadig er gældende.

Samtidig kan du tjekke, om testamentet er “fremtidssikret”, så det stemmer overens med reglerne i arveloven af 1.1.2008.

Ønsker du en uafhængig gennemgang, tilbyder MitTestamente.dk at gennemlæse testamentet med henblik på at undersøge, om det stemmer overens med dine/jeres ønsker.

Bemærk, at vi ikke gennemgår ikke-underskrevne UDKAST til testamenter – kun testamenter, der allerede er oprettede. 

Denne service koster som udgangspunkt kr. 1.750. Viser det sig imidlertid, at testamentet skal ajourføres, kan du via MitTestamente.dk få skræddersyet et nyt testamente med individuelle bestemmelser for kr. 2.950, såfremt du er medlem af Ældre Sagen.

Der er ingen “købetvang” – du vurderer selv, om du ønsker et nyt testamente, når du har fået advokatens vurdering af dit nuværende testamente.

Der er altid mindst 2 advokater, der kigger alle dokumenter igennem

Du kan sende os dit testamente og dine ønsker på følgende måde

Send en e-mail med en vedhæftet, indscannet fil til Ulrik Grønborg pr. e-mail (eller brev). Skriv gerne i e-mailen, hvad I ønsker (såfremt ønskerne har ændret sig siden testamentets oprettelse) og hvad I har af konkrete spørgsmål.

Hvis du ikke har en scanner, kan du også tage fotos af hver side af dokumentet via din telefon, og sende disse fotos pr. e-mail.

– er du i tvivl, så ring på tlf. 8618 6846 og få vejledning om, hvordan du kan sende os testamentet.

Læs også: “sådan bestiller du et testamente”.