Kontakt os
e-mail eller tlf.

8618 6851

aeldresagen
I samarbejde med

Priser – ægtepagter

Nedenstående priser gælder for medlemmer af Ældre Sagen. Andre er også velkomne til at benytte dette website – til en lidt højere pris.
Prisoversigt
Ægtepagt 2.750,-
Gaveægtepagt om fast ejendom 3.750,-
Oversættelse – ægtepagt (eventuelt) 2.000,-
Hastetillæg (eventuelt) 1.250,-

Bemærk: Prisen gælder kun for medlemmer af Ældre Sagen. Ikke-medlemmer kan bestille testamente/ægtepagt til kr. 3.250.

Ægtepagt

Prisen for oprettelse af ægtepagt er kr. 2.750,00.

Prisen for oprettelse af ægtepagten inkluderer:

  • udarbejdelsen af udkast til ægtepagten
  • fremsendelse af udkast til gennemsyn
  • telefonmøde efter jeres ønske
  • samtlige nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til ægtepagten er i overensstemmelse med jeres ønsker
  • fremsendelse af færdigt udkast til ægtepagt med henblik på jeres underskrift
     bistand med digital tinglysning af ægtepagt ved Personbogen

Samlet kr. 2.750,00

Hertil kommer tinglysningsafgiften til staten ved oprettelse af ægtepagt kr. 1.660,00.

Gå videre til spørgeskemaet vedr. bestilling af ægtepagt

Bemærk: Prisen kr. 2.750,00 er en rabatpris forbeholdt medlemmer af Ældre Sagen. Normalpris kr. 3.250,00.

Angiv medlemsnummer i Ældre Sagen under “særlige ønsker ” i slutningen af bestillingen, såfremt du ønsker at gøre brug af rabatten. Medlemsskab af Ældre Sagen koster kr. 115 pr. halvår – se nærmere under tilmelding.

Man kan bestille en ægtepagt med medlemsrabat og efterfølgende melde sig ind i Ældre Sagen, hvis det ønskes – tilmelding skal dog være sket inden 14 dage efter bestilling.


Du kan også vælge at gå til en lokal advokat. Prisen vil da typisk være noget højere.

Har du via spørgeprogrammet på denne hjemmeside indtastet alle relevante navne m.v. og afklaret dine ønsker, forinden mødet med den lokale advokat, opnår advokaten en tidsbesparelse på 30-60 minutter – og du skulle dermed kunne få en lavere pris.

Husk at spørge advokaten forinden mødet, hvad prisen forventes at være – advokaten er forpligtet til at oplyse dette, enten som en fast pris eller en pris baseret på tidsforbruget.


Gaveægtepagt med overdragelse af fast ejendom:

kontaktos

Hvis ægtepagten omfatter overdragelse af fast ejendom mellem jer, udgør advokathonoraret en fast pris på kr. 3.750,00 inkl. moms og porto – den lidt højere pris skyldes, at der er yderligere papirarbejde og ekspedition, der skal udføres i forbindelse med tinglysning mv. af ejendomsoverdragelsen.

Bemærk, at prisen dog kun er de sædvanlige kr. 2.750,00, hvis det ikke er fast ejendom, der overdrages i gaveægtepagten.


Tinglysningsafgifter ved overdragelse af fast ejendom:

Overdrages fast ejendom skal der betales tinglysningsafgift med 3.320 kr. plus en værdiafgift på 0,6% af overdragelsessummen, mindst ejendomsværdien. Der vil desuden blive udgifter til tingbogsoplysning og gældsovertagelse.

Værdiafgiften bortfalder dog, såfremt overdragelsen af den faste ejendom sker samtidig med, at formuefællesskabet opløses, dvs. hvis der samtidig med gaveoverdragelsen oprettes rent særeje. Kontakt os og hør mere herom.


Oversættelse af ægtepagt

Når I underskriver en ægtepagt, er det væsentligt, at I begge forstår, hvad I skriver under på. Ellers kan ægtepagten i værste fald senere erklæres ugyldig. Skal du giftes med en udlænding, anbefaler vi, at ægtepagten oversættes til et sprog, eksempelvis thai, engelsk eller spansk, som din kommende ægtefælle forstår.

Hvis det ønskes, kan vi hos MitTestamente.dk formidle en oversættelse af ægtepagten for kr. 2.000 inkl. moms til de fleste sprog, herunder spansk, thai, russisk, engelsk m.m. Oversættelse sker via en autoriseret translatør.

Når den danske ægtepagt og oversættelsen er formuleret korrekt, skal I underskrive såvel den danske original som den udenlandske version og sende den hertil – så sørger vi for tinglysning.

Ægtepagten tinglyses digitalt. Har du eller din ægtefælle ikke Nem-ID (eksempelvis fordi din kommende hustru er udlænding), kan der laves en “tinglysningsfuldmagt” til vort advokatkontor – så tinglyser vi digitalt på jeres vegne.


Hastesag?

Skal du bruge ægtepagten indenfor 1-2 dage – f.eks. på grund af ferierejse eller sygdom – er dette også muligt mod betaling af hastetillæg kr. 1.250.

Hastetillægget indebærer, at du får sagen hasteekspederet og taler med en advokat med kort varsel.

Angiv, at det er en hastesag i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet, og send en mail direkte/ring 8618 6851 efter skemaet er besvaret og indsendt.

pensionsdeling

Del på facebook Print siden ud
Kontakt
Adresse Ryesgade 31
8000 Aarhus C
E-mail ug@mittestamente.dk
TLF 8618 6851

Kontakt os

map

9 ud af 10 kunder ville anbefale os til deres venner og familie.
Vi har udarbejdet mere end 10.000 dokumenter for vores kunder.
Alle dokumenter gennemgås af mindst 2 erfarne advokater.

Medlem af Advokatsamfundet

Anbefalet af FamilieAdvokaten.dk

Udfærdiget i samarbejde med Ældre Sagen